XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Khi các tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, các tổ chức, cá nhân có thể sẽ gặp một số thiếu sót trong giai đoạn hình thức và giai đoạn thẩm định nội dung, điều này sẽ làm cho thời gian cấp Giấy chứng nhận bị kéo dài thêm. Những thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu thường gặp chủ yếu khi Cục thông báo từ chối đơn hợp lệ về hình thức gồm những vấn đề sau:

+ Tên, địa chỉ

+ Phân loại hàng hóa dịch vụ

+ Phí đăng ký nhãn hiệu

+ Mô tả nhãn hiệu

Thiếu sót hình thức về mô tả nhãn hiệu là một trong những vấn đề ít gặp trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Các tổ chức các nhân sẽ dựa theo công văn yêu cầu của Cục để tiến hành sửa đổi, giải thích theo Công văn của Cục gửi về và nộp phí theo yêu cầu của Cục (nếu có).

HAIHAN-IP là một trong những đại điện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ, trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cũng đã phải xử lý những thiếu sót trong giai đoạn hình thức để đơn có thể tiếp tục bước vào giai đoạn tiếp theo. Dưới đây là một trong những công văn hình thức đã được HAIHAN-IP đã tiến hành trả lời công văn nhãn hiệu "SAMJIN AMOOK" để Cục sở hữu ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

HAIHAN-IP đã thực hiện việc sửa đổi các sản phẩm và nộp phí  phân loại, sửa đổi theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ để đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ. 

Các tổ chức, cá nhân sẽ có 1 tháng trả lời công văn hình thức kể từ ngày Cục ra thông báo. Trong giai đoạn thẩm định bị ra Công văn từ chối chỉ được phép trả lời tối đa 02 lần, khi trả lời Công văn lần thứ hai Cục sở hữu trí tuệ các tổ chức, cá nhân không đáp ứng yêu cầu Cục sẽ ra Công văn từ chối đơn đăng ký.

Khi đơn đăng ký nhãn hiệu bước vào giai đoạn thẩm định nội dung, thẩm định viên sẽ tiến hành đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đó. Chính vì thế, trong quá trình thẩm định nội dung, một số đơn nhãn hiệu chưa đáp ứng được yêu cầu bảo hộ, Cục sẽ ra thông báo từ chối cấp văn bằng, và một trong những thiếu sót thường gặp trong giai đoạn này gồm có:

  + Đơn nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ một phần danh mục sản phẩm, dịch vụ hoặc các yếu tố chứa dấu hiệu hình, chữ của nhãn hiệu.

  + Đơn nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ toàn bộ sản phẩm/dịch vụ hoặc các dấu hiệu của nhãn hiệu.

Giai đoạn thẩm định nội dung là một trong những giai đoạn cần đến kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để có thể tranh luận thành công với Cục về việc cấp bằng nhãn hiệu.

HAIHAN-IP là một trong những đại diện có kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn sâu để tiến hành tranh luận khi có công văn của Cục. Một trong những vụ việc mà HAIHAN-IP đã xử lý thành công để chủ đơn được Cấp bằng. Nhãn hiệu "SAMTIN" là một trong những nhãn hiệu được HAIHAN-IP tiến hành trả lời công văn giai đoạn nội dung và dưới đây là thông tin chi tiết về công văn nội dung của nhãn hiệu "SAMTIN":

Với công văn nội dung nêu trên, HAIHAN-IP đã trả lời công văn nội dung yêu cầu loại bỏ nhóm 7 bị tương tự với đối chứng và cấp cho các sản phẩm còn lại để Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền nhãn hiệu.

Để có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, các tổ chức, cá nhân nên cân nhắc việc nộp đơn thông qua đại điện sở hữu trí tuệ như HAIHAN-IP để các tổ chức, cá nhân có thể yên tâm về việc xử lý đơn và theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu.

>> Hướng dẫn trả lời công văn

 

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111 / 024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: nhanhieulogo.com

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke