THỜI GIAN THEO ĐUỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Hiện nay, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu đăng ký phải trải qua giai đoạn hình thức, giai đoạn công báo và giai đoạn thẩm định nội dung. Bên cạnh đó, lượng đơn được nộp trong Cục sở hữu trí tuệ ngày càng tăng nên thời gian xét duyệt sẽ lâu hơn.

Chính vì vậy, HAIHAN-IP đã theo dõi các đơn nhãn hiệu sát sao và thông báo với Quý khách hàng một cách kịp thời khi có thông tin về tình trạng đơn nhãn hiệu. Và nhãn hiệu “DŨNG LOAN” là một trong những nhãn hiệu do HAIHAN-IP là đại diện để xử lý và theo dõi đơn cho tới khi đơn nhãn hiệu có kết quả cuối cùng. Để Quý khách hàng nắm được thời gian theo đuổi đơn nhãn hiệu diễn ra như thế nào thông qua việc HAIHAN-IP cập nhật chi tiết tiến trình của đơn nhãn hiệu “DŨNG LOAN” qua các giai đoạn để nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu “DŨNG LOAN” được nộp đơn đăng ký độc quyền vào ngày 30/12/2015 có số đơn 4-2015-36945 và nhận được công văn từ chối hình thức vào ngày 28/01/2016 và nội dung công văn từ chối hình thức như sau:

HAIHAN-IP đã tiến hành trả lời công văn hình thức vào ngày 22/02/2016 và HAIHAN-IP nhận được Quyết định chấp nhận đơn vào ngày 21/03/2016.

Đến ngày 14/06/2017 HAIHAN-IP gửi công văn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ ra kết quả thẩm định nội dung. Ngày 24/09/2018 HAIHAN-IP nhận được thông báo kết quả thẩm định nội dung của Cục sở hữu trí tuệ và thông tin cụ thể liên quan đến kết quả thẩm định nội dung được HAIHAN-IP cập nhật dưới đây:

Căn cứ theo kết quả thẩm định nội dung, HAIHAN-IP đã thực hiện loại bỏ những yếu tố được coi là dấu hiệu chỉ nguồn gốc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ và HAIHAN-IP nộp lại 06 mẫu nhãn hiệu đã loại bỏ các yếu tố không đáp ứng điều kiện cấp bằng vào ngày 11/10/2018.Cục sở hữu trí tuệ đã ra thông báo cấp bằng cho nhãn hiệu “DŨNG LOAN” vào ngày 05/11/2018. Tiến trình của đơn đăng ký nhãn hiệu “DŨNG LOAN” được HAIHAN-IP cập nhật cụ thể dưới đây:

Dựa vào những thông tin trên, thời gian theo đuổi đơn nhãn hiệu khá là lâu và trong quá trình theo đuổi đơn nhãn hiệu cần phải có kinh nghiệm và chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ để các tổ chức cá nhân có thể tiến hành trả lời công văn về hình thức, nội dung (nếu có). Chính vì vậy, các tổ chức, cá nhân lựa chọn một đại điện sở hữu trí tuệ là một trong  những giải pháp tối ưu nhất, giúp các tổ chức cá nhân có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí trong quá trình đăng ký độc quyền nhãn hiệu.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thời gian theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111 / 024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: nhanhieulogo.com

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke