Nộp duy trì hiệu lực

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn và thực hiện việc yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ một năm 1 lần.

Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ sáng chế hết hiệu lực, chủ sở hữu văn bằng có thể ủy quyền cho HAIHAN-IP thực hiện thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

HAIHAN-IP thay mặt cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu sau:

Đơn yêu cầu duy trì gồm:

  + Tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

  + Giấy uỷ quyền theo mẫu của HAIHAN-IP.

  + Chứng từ nộp lệ phí duy trì, công bố quyết định duy trì và đăng bạ quyết định duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định.

Xử lý đơn yêu cầu duy trì

HAIHAN-IP theo dõi tiến trình thực hiện việc duy trì, nếu có yêu cầu bổ sung tài liệu, HAIHAN-IP sẽ thay mặt khách hàng bổ sung tài liệu cần thiết.

Sau thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp yêu cầu duy trì văn bằng bảo hộ sáng chế, HAIHAN-IP nhận được quyết định duy trì hiệu lực cho văn bằng bảo hộ sáng chế. HAIHAN-IP sẽ kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin không chính xác, chúng tôi sẽ làm công văn gửi Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục chỉnh sửa. Nếu thông tin chính xác, chúng tôi sẽ gửi khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke