Hướng dẫn tính phí và lệ phí khi đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn bắt buộc phải nộp những khoản phí theo quy định của luật Sở hữu Trí tuệ. Mức phí đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công khai tới người nộp đơn.

Phí và lệ phí đăng kí gồm những khoản sau:

STT

Phí và Lệ phí

Lệ phí (VND)

1

Lệ phí nộp đơn cho mỗi nhóm sản phẩm dịch vụ (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)                                                            

 

 

- Nếu tài liệu đơn dạng giấy

180.000

- Nếu đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn

150.000

 

- Phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

30.000

 2 

- Phí công bố đơn

120.000 

3

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi một yêu cầu (Nếu có)

600.000

4

Phí thẩm định nội dung cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)

300.000

 

- Lệ phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (sản phẩm, dịch vụ từ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

60.000

5

Phí tra cứu thông tin cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)

60.000

 

Phí tra cứu bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm)

24.000

6

- Phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000

7

- Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000

8

- Phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000

Lệ phí gia hạn hiệu lực (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ)

 540.000

    

Lưu ý: Phí đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke