Gia hạn nhãn hiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc theo dõi hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. 

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể ủy quyền cho HAIHAN-IP thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

HAIHAN-IP thay mặt cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu sau:

Đơn yêu cầu gia hạn gồm:

(i) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;

(ii) Bản gốc văn bằng bảo hộ nhận từ khách hàng;

(iii) Giấy uỷ quyền theo mẫu của HAIHAN-IP;

(iv) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.

Tờ khai gia hạn nhãn hiệu Phương Anh

Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

HAIHAN-IP theo dõi tiến trình thực hiện việc gia hạn, nếu có yêu cầu bổ sung tài liệu, HAIHAN-IP sẽ thay mặt khách hàng bổ sung tài liệu cần thiết.

Sau thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp yêu cầu gia hạn, HAIHAN-IP sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu kèm theo Quyết định gia hạn hiệu lực cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. HAIHAN-IP sẽ kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin không chính xác, chúng tôi sẽ làm công văn gửi Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục chỉnh sửa. Nếu thông tin chính xác, chúng tôi sẽ gửi khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.

Link bài viết: http://nhanhieulogo.com/gia-han-nhan-hieu-nd,2623

* Một số bài viết khác:

>> Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Nội

>> Tra cứu nhãn hiệu

>> Chuyển nhượng nhãn hiệu

>> Đăng ký bản quyền tác giả

>> Chuyển nhượng nhãn hiệu

>> Đăng ký nhãn hiệu tại từng quốc gia

>> Đăng ký nhãn hiệu quốc tế (đăng ký theo Madrid)

>> Xứ lý vi phạm nhãn hiệu

>> Đăng ký mã số mã vạch

>> Thủ tục đăng ký logo

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc gia hạn nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: http://nhanhieulogo.com

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke