Đơn đăng ký thiết kế bố trí có thể yêu cầu bảo mật thông tin không?

Người nộp đơn có thể yêu cầu bảo mật thông tin nộp theo đơn đăng ký thiết kế bố trí theo quy định sau đây:

Mức độ giữ bí mật tối đa được phép:

   + Đối với thiết kế bố trí chưa khai thác thương mại: 50% bề mặt mỗi lớp.

   + Đối với thiết kế bố trí đã khai thác thương mại: 2 lớp trong mỗi nhóm 5 lớp tính từ trên xuống.

 Để được bảo mật thông tin, người nộp đơn phải có yêu cầu bảo mật thông tin làm theo hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ và phải chỉ dẫn về tài liệu, vật liệu chứa thông tin bí mật.

Tài liệu chứa thông tin mật phải được tách riêng thành gói tài liệu mật và có thể được nộp dưới các dạng tài liệu sau đây:

    + Microfilm hoặc dạng tương tự đối với tài liệu thể hiện kích thước của thiết kế trên bản vẽ bằng máy tính.

    + Dữ liệu điện tử.

    + Bản vẽ hoặc ảnh chụp có phần không nhìn thấy được, với điều kiện các đặc tính của thiết kế bố trí về cơ bản phải nhìn thấy được.

Cục Sở hữu trí tuệ có nghĩa vụ bảo mật đối với thông tin theo yêu cầu của người nộp đơn phù hợp với quy định theo luật sở hữu trí tuệ.

Các bài viết liên quan:

Yêu cầu chung của đơn đăng ký thiết kế bố trí là gì?

Hành vi xâm phạm quyền tác giả được thể hiện như thế nào?

Ai là người đăng ký được quyền liên quan? Điều kiện bảo hộ quyền liên quan là gì?

Các loại hình nghệ thuật nào được bảo hộ quyền tác giả?

Quyền tác giả là gì? Ai là người có quyền đăng ký quyền tác giả?

Quy trình và thời hạn đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được tính như thế nào?

__________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thiết kế bố trí, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke