【Nên Xem】Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Các doanh nghiệp với nhu cầu mở rộng thị trường sang các nước đặc biệt là Malaysia cùng với những nhãn hiệu độc quyền đã được biết đến ở trong nước. Khi các doanh nghiêp muốn mở rộng sang thị trường Malaysia thì việc đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia phải được ưu tiên hàng đầu. Nắm bắt được nhu cầu đăng ký nhãn hiệu sang Malaysia ngày càng tăng, công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp những thông tin cần thiết liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu sang Malaysia.

1. Tại sao khi đầu tư vào Malaysia các doanh nghiệp nên đăng ký nhãn hiệu độc quyền?

    Các doanh nghiệp nhận thấy được thị trường tiềm năng tại Malaysia nên việc đầu tư vào Malaysia đang được ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Để có thể chiếm lĩnh được thị trường thì việc đầu tiên cần làm của các doanh nghiêp là đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.

 Theo HAIHAN-IP, các doanh nghiệp nên chú trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc bảo hộ độc quyền cho các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu. Các doanh nghiệp nên ưu tiên hàng đầu việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Malaysia bởi các lý do sau đây.

   + Malaysia là thị trường đầy biến động, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Malaysia là một quyết định đứng đắn và mang tính chiến lược phát triền bền vững. Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia là cơ sở pháp lý chứng nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp, trên cơ sở được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

   + Hiện nay, trên thị trường Malaysia không chỉ có các doanh nghiệp Việt Nam mà còn có các quốc gia khác trên thế giới đầu tư vào Malaysia, việc đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp cho sản phẩm hàng hóa tại Malaysia của doanh nghiệp có thể phân biệt được các sản phẩm hàng hóa với các doanh nghiệp khác. Đăng ký độc quyền nhãn hiệu nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp khác làm nhái, làm giả làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của doanh nghiệp trên thị trường Malaysia.

   + Việc bảo hộ nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) nhãn hiệu hoặc nhượng quyền thương mại (franchise) nhãn hiệu được bảo hộ của doanh nghiệp cho các công ty khác, qua đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng đầu tư hoặc tái đầu tư.

   + Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu còn ngăn chặn việc đơn vị khác sử dụng nhãn hiệu của doanh đang sử dụng đi đăng ký độc quyền, khi đó doanh nghiệp không được phép sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó trong lĩnh vực kinh doanh của mình và vô tình doanh nghiệp lại là người vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu.

   + Một nhãn hiệu được bảo hộ có uy tín đối với người tiêu dùng tại Malaysia sẽ giúp các doanh nghiệp huy động vốn tài chính từ các ngân hàng hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm.

   + Đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Malaysia sẽ giúp doanh nghiệp tạo nên một thương hiệu riêng trên thị trường và nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nên đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Malaysia nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước pháp luật. Đồng thời, bảo hộ nhãn hiệu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên trường quốc tế.

>> Để biết thêm thông tin chi tiết về Thủ tục anh chị xem tại đây: Gia hạn đăng ký nhãn hiệu

2. Có nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu trước khi thực hiện nộp đơn tại Malaysia không?

Doanh nghiệp đã chú trọng nhiều trong việc tra cứu nhãn hiệu tại Malaysia trước khi thực hiện việc nộp đơn. Tra cứu nhãn hiệu là một trong những thủ tục không bắt buộc, tuy nhiên, theo HAIHAN-IP doanh nghiệp nên quan tâm và thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu trước khi tiến hành nộp đơn tại Malaysia với các lý do sau:

 + Tra cứu nhãn hiệu tại Malaysia nhằm kiểm tra và xem xét nhãn hiệu của doanh nghiệp có gây trùng hay tương tự nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được bảo hộ tại Malaysia. Nếu nhãn hiệu dự định đăng ký bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác thì khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đó là rất thấp. Trong trường hợp đó, các tổ chức, cá nhân nên tiến hành sửa đổi nhãn hiệu dự định đăng ký cho phù hợp với Luật Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia.

  + Để xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm nhãn hiệu của sản phẩm hàng hóa của mình, doanh nghiệp đã tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu. Khi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào Malaysia, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu là một bước để đánh giá được khả năng bảo hộ của nhãn hiệu có cao hay không.

+ Tiến hành tra cứu nhãn hiệu sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí, thời gian khi tiến hành việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.

Thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu sẽ không mất nhiều thời gian, doanh nghiệp nên tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn để có một đánh giá chính xác và đầy đủ về nhãn hiệu dự định đăng ký.

3. Tài liệu đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia cần có những gì?

 Malaysia là nước chưa tham gia vào hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. Theo luật Malaysia, tất cả đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần nộp đơn thông qua Đại diện nhãn hiệu hàng hóa Malaysia. Đại diện này phải có trụ sở và hoạt động hợp pháp ở Malaysia.Các đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài không được trực tiếp nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia cần có những tài liệu sau:

  + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)

  + Giấy ủy quyền (theo mẫu)

  + Mẫu nhãn hiệu.

  + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần đăng ký

  + Cam kết của người nộp đơn

  + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)

  + Phí và lệ phí.

Lưu ý:  + Mẫu nhãn hiệu cần 01 bản in mẫu nhãn hiệu đen trắng và 15 bản in màu mẫu nhãn hiệu.

           + Cam kết của người nộp đơn theo mẫu và được công chứng, có thể nộp sau 02 tháng kể từ này nộp đơn.

           + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có), có thể nộp muộn sau 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

           + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần đăng ký sẽ được phân loại theo bảng phân loại quốc tế nice.

4. Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia sẽ được Cục Malaysia tiến hành xử lý đơn như thế nào?

Malaysia là quốc gia chưa tham gia vào hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. Theo luật Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia cũng có những quy định riêng đối với việc đăng ký nhãn hiệu. Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu thì Cục sở hữu trí tuệ tại Malaysia sẽ tiến hành xử lý đơn như nhau:

Đơn được xét nghiệm về hình thức xem xét đơn có đầy đủ các thông tin và tài liệu yêu cầu hay không. Sau đó, Cơ quan đăng ký sẽ xét nghiệm nhãn hiệu có khả năng phân biệt hay không – đồng thời tra cứu xem nhãn hiệu đó có trùng lặp hay tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký trước hoặc nhãn hiệu theo một đơn khác có ngày nộp đơn sớm hơn hay không. Nếu đơn đáp ứng mọi yêu cầu theo luật định, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo chấp nhận đăng ký đơn. Thời hạn xét nghiệm kéo dài từ 12 – 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Những đơn được chấp nhận đăng ký sẽ được công bố trên công báo. Thời gian công bố đơn là từ 3 – 6 tháng.
Nếu không có chủ thể nào phản đối đơn, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Thời gian đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Malaysia từ khi nộp đơn đến khi được đăng ký là từ 18 – 25 tháng. Phản đối đơn (nếu có) phải được nộp cho cơ quan đăng ký trong vòng 2 tháng kể từ ngày công bố đơn. Đơn phản đối được làm theo mẫu TM-7. Thời gian giải quyết vụ việc liên quan đến phản đối đơn có thể kéo dài từ 18 tháng đến 3 năm.

Thời hạn bảo hộ của văn bằng bảo hộ là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.

5. Đại diện cục sở hữu trí tuệ tiến hành thực hiện những công việc gì khi được ủy quyền đăng ký nhãn hiệu?

HAIHAN-IP là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia cùng với mạng lưới đối tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ rất rộng nên HAIHAN-IP có thể tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia nếu doanh nghiệp ủy quyền cho HAIHAN-IP. Khi doanh nghiệp ủy quyền cho HAIHAN-IP, HAIHAN-IP sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty)

   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia về việc bảo hộ nhãn hiệu.

   + Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lự văn bằng bảo hộ tại Malaysia

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Malaysia

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại Malaysia.

Xem thêm: Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke