So sánh thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu giữa Việt nam và Bhutan?

Mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Bhutan nói chung, hai cơ quan Kiểm toán nhà nước nói riêng ngày càng phát triển hiệu quả, qua đó tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.  Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Bhutan có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về đăng ký nhãn hiệu mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

Những nguồn lợi mang lại từ việc đăng ký sáng chế tại Malaysia là gì?

Viêt Nam - Malaysia, hai nước đang tăng cường hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Kinh tế Malaysia đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ và kéo theo sự đầu tư của các doanh nghiệp vào Malaysia ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp ở Việt Nam đang tập trung đầu tư vào Malaysia nhằm mở rộng thị trường hơn nữa đặc biệt trong lĩnh vực sáng chế. Các doanh nghiệp đã tiến hành xác lập quyền sở sáng chế thông qua việc đăng ký sáng chế và coi việc bảo hộ sáng chế được ưu tiên hàng đầu.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia gồm những nội dung nào?

Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia có thể tiến hành nộp trực tiếp tại cục sở hữu trí tuệ hoặc nộp thông qua đại diện tại Campuchia. Khi doanh nghiệp tiến hành nộp đơn thông qua đại diện, một trong những giấy tờ bắt buộc phải có là giấy ủy quyền cho đại diện của Campuchia.

Thong ke