Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt nam

Khi tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn cần nắm rõ một số thông tin sau: 1) Tài liệu cần cung cấp: - Tên và địa chỉ của chủ đơn;

Thong ke