Đăng ký giải pháp hữu ích

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích.

1. Thế nào là giải pháp hữu ích?

  Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

  Tiêu chuẩn về tính mới, khả năng áp dụng cũng như đối tượng của Giải pháp hữu ích,các đối tượng không được bảo hộ là Giải pháp hữu ích được quy định giống như đối với sáng chế.

2. Đơn đăng ký giải pháp hữu ích phải đáp ứng điều kiện gì để được bảo hộ?

Sáng chế luôn được coi là một trong những sáng tạo quan trọng nhất của loài người, góp phần làm giàu kho tàng trí thức của nhân loại, cho phép đem lại năng suất lao động cao hơn, trực tiếp tạo ra nhiều của cải vật chất hơn phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, sáng chế phải đáp ứng điều kiện sau:

   + Có tính mới.

   + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Tại sao lại phải đăng ký giải pháp hữu ích?

Việc bảo hộ giải pháp hữu ích mang lại nhiều vai trò và lợi ích to lớn cho các nhà sáng tạo và cho sự phát triển của xã hội, các doanh nghiệp nên đăng ký độc quyền bởi các khía cạnh:

   - Khi doanh nghiệp đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích sẽ mang lại sẽ mang lại cho doanh nghiệp sự độc quyền, đổi lại doanh nghiêp phải bộc lộ được sáng chế đó. Doanh nghiệp sử dụng giải pháp hữu ích đó đó sẽ tạo ra khả năng cải thiện sức mạnh thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường và giải pháp hữu ích đó giúp doanh nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận.

   - Doanh nghiệp có thêm nguồn thu nhập mới bằng cách chuyển giao quyền sử dụng giải pháp hữu ích hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho một doanh nghiệp khác.

   - Bảo hộ giải pháp hữu ích sẽ khuyến khích sự đầu tư vào các ngành công nghiệp, đặc biệt các ngành công nghiệp mà sản phẩm có hàm  lượng chất xám cao như công nghiệp máy tính, công nghiệp dược phẩm… Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định đầu tư nhưng với các ngành công nghiệp mà rủi ro sao chép cao thì các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn đầu tư nếu việc khai thác các độc quyền sáng chế nhằm thu lợi nhuận tối đa được bảo đảm. Và điều này cũng tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

   - Ngoài nguồn thu nhập có được từ hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp còn có thể tạo thêm nguồn thu nhập thông qua việc bán hoặc li xăng giải pháp hữu ích. Vì trên thực tế, đa số các doanh nghiệp ở Việt Nam đều là vừa và nhỏ nên không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng thương mại hóa một giải pháp hữu ích. Do đó, thông qua việc li-xăng, giải pháp hữu ích sẽ được thương mại hóa và đổi lại chủ sở hữu giải pháp hữu ích sẽ thu về cho mình một khoản phí.

   - Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nâng cao sức mạnh đàm phán và chiến lược tiếp thị của các doanh nghiệp. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích tạo ra giá trị cơ bản để thâm nhập thị trường mới thông qua đối tác chiến lược trong các việc mua bán hoặc sáp nhập. Có bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong tay, doanh nghiệp tạo được uy tín, độ tin cậy cho đối tác về quy mô, quá trình đấu tư cho sản phẩm cũng như sự sáng tạo. Từ đó, làm tăng khả năng đảm phán thành công hợp đồng cho doanh nghiệp.

   - Danh mục giải pháp hữu ích trong tay, doanh nghiệp sẽ tạo được sự tin cậy cho đối tác về quy mô, quá trình đầu tư cho sản phẩm cũng như sự sáng tạo. Từ đó, làm tăng khả năng đàm phán thành công hợp đồng cho doanh nghiệp. Do đó, không chỉ nhân viên mà cả sản phẩm của doanh nghiệp hoặc toàn bộ danh nghiệp có thể sử dụng bằng độc quyền giải pháp hữu ích để truyền tải tín hiệu về năng lực công nghệ cao hơn, khả năng sáng tạo lớn hơn và hiệu suất hoạt động cao hơn trong chiến lược tiếp thị, quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn. Từ đó xây dựng được một hình ảnh tích cực về doanh nghiệp của bạn với đối tác, nhà đầu tư cũng như khách hàng của bạn.

   - Chủ sở hữu giải pháp hữu ích có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm giải pháp hữu ích đã được bảo hộ của mình.

4. Hồ sơ đăng ký giải pháp hữu ích gồm những tài liệu gì?

Chủ sở hữu giải pháp hữu ích cần chuẩn bị những tài liệu sau khi đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích:

   + Tờ khai đăng ký.

   + Bản mô tả giải pháp hữu ích.

   + Bản tóm tắt giải pháp hữu ích.

   + Giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện).

   + Các giấy tờ liên quan đến quyền ưu tiên (nếu có).

   + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

5. Đơn giải pháp hữu ích được cục xử lý như thế nào?

Trong quá trình đăng ký độc quyền sáng chế, quy trình và thời hạn đăng ký giải pháp hữu ích được xử lý qua các bước sau:

+ Thẩm định hình thức

  Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Công bố đơn hợp lệ:

  Đơn đăng ký được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Đơn đăng ký giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

  Nội dung công bố đơn đăng ký giải pháp hữu ích là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt giải pháp hữu ích kèm theo hình vẽ (nếu có).

+ Yêu cầu thẩm định nội dung:

  Cục Sở hữu Trí tuệ chỉ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký giải pháp hữu ích khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký giải pháp hữu ích phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký giải pháp hữu ích.

  Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký giải pháp hữu ích là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng. Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

+ Thẩm định nội dung:

  Thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo cá điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi yêu cầu bảo hộ.

  Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 9 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

6. Thời hạn bảo hộ là bao nhiêu năm?

Khi được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích sẽ có giá trị pháp lý trong thời gian tối đa 10 năm tính từ ngày đơn đăng ký đó được nộp.

____________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký giải pháp hữu ích, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke