Đăng ký độc quyền sáng chế

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) đại diện cho các khách hàng thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ. HAIHAN-IP hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký độc quyền sáng chế.

1. Thế nào là sáng chế?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền do chính phủ cấp cho một sáng chế, một sản phẩm hay quy trình kỹ thuật nói chung mà đưa ra phương pháp mới để thực hiện một việc gì đó hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật cho một vấn đề cụ thể.

2. Đơn sáng chế phải đáp ứng điều kiện gì để được bảo hộ?

Sáng chế luôn được coi là một trong những sáng tạo quan trọng nhất của loài người, góp phần làm giàu kho tàng trí thức của nhân loại, cho phép đem lại năng suất lao động cao hơn, trực tiếp tạo ra nhiều của cải vật chất hơn phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, sáng chế phải đáp ứng điều kiện sau:

   + Có tính mới.

   + Có trình độ sáng tạo.

   + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Tại sao lại phải đăng ký độc quyền sáng chế?

Việc bảo hộ sáng chế mang lại nhiều vai trò và lợi ích to lớn cho các nhà sáng tạo và cho sự phát triển của xã hội, các doanh nghiệp nên đăng ký độc quyền bởi các khía cạnh:

   - Khi doanh nghiệp đăng ký độc quyền sáng chế sẽ mang lại sẽ mang lại cho doanh nghiệp sự độc quyền, đổi lại doanh nghiêp phải bộc lộ được sáng chế đó. Doanh nghiệp sử dụng sáng chế đó sẽ tạo ra khả năng cải thiện sức mạnh thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường và sáng chế đó giúp doanh nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận.

   - Doanh nghiệp có thêm nguồn thu nhập mới bằng cách chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho một doanh nghiệp khác.

   - Bảo hộ sáng chế sẽ khuyến khích sự đầu tư vào các ngành công nghiệp, đặc biệt các ngành công nghiệp mà sản phẩm có hàm  lượng chất xám cao như công nghiệp máy tính, công nghiệp dược phẩm… Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định đầu tư nhưng với các ngành công nghiệp mà rủi ro sao chép cao thì các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn đầu tư nếu việc khai thác các độc quyền sáng chế nhằm thu lợi nhuận tối đa được bảo đảm. Và điều này cũng tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

   - Ngoài nguồn thu nhập có được từ hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp còn có thể tạo thêm nguồn thu nhập thông qua việc bán hoặc li xăng sáng chế. Vì trên thực tế, đa số các doanh nghiệp ở Việt Nam đều là vừa và nhỏ nên không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng thương mại hóa một sáng chế. Do đó, thông qua việc li-xăng, sáng chế sẽ được thương mại hóa và đổi lại chủ sở hữu sáng chế sẽ thu về cho mình một khoản phí.

   - Bằng độc quyền sáng chế nâng cao sức mạnh đàm phán và chiến lược tiếp thị của các doanh nghiệp. Bằng độc quyền sáng chế tạo ra giá trị cơ bản để thâm nhập thị trường mới thông qua đối tác chiến lược trong các việc mua bán hoặc sáp nhập. Có bằng độc quyền sáng chế trong tay, doanh nghiệp tạo được uy tín, độ tin cậy cho đối tác về quy mô, quá trình đấu tư cho sản phẩm cũng như sự sáng tạo. Từ đó, làm tăng khả năng đảm phán thành công hợp đồng cho doanh nghiệp.

   - Doanh nghiệp sẽ tạo được sự tin cậy cho đối tác về quy mô, quá trình đầu tư cho sản phẩm cũng như sự sáng tạo khi có sáng chế trong tay. Từ đó, làm tăng khả năng đàm phán thành công hợp đồng cho doanh nghiệp. Do đó, không chỉ nhân viên mà cả sản phẩm của doanh nghiệp hoặc toàn bộ danh nghiệp có thể sử dụng bằng độc quyền sáng chế để truyền tải tín hiệu về năng lực công nghệ cao hơn, khả năng sáng tạo lớn hơn và hiệu suất hoạt động cao hơn trong chiến lược tiếp thị, quảng cáo cho doanh nghiệp của bạn. Từ đó xây dựng được một hình ảnh tích cực về doanh nghiệp của bạn với cđối tác, nhà đầu tư cũng như khách hàng của bạn.

   - Chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế đã được bảo hộ của mình.

4. Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những tài liệu gì?

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị những tài liệu sau khi đăng ký độc quyền sáng chế:

   + Tờ khai đăng ký.

   + Bản mô tả sáng chế.

   + Bản tóm tắt sáng chế.

   + Giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện).

   + Các giấy tờ liên quan đến quyền ưu tiên (nếu có).

   + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

5. Đơn sáng chế được cục xử lý như thế nào?

Trong quá trình đăng ký độc quyền sáng chế, quy trình và thời hạn đăng ký sáng chế được xử lý qua các bước sau:

+ Thẩm định hình thức

  Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Công bố đơn hợp lệ

  Đơn đăng ký được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

  Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

+ Yêu cầu thẩm định nội dung:

  Cục Sở hữu Trí tuệ chỉ tiến hành thẩm định nội dung dơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

  Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

+ Thẩm định nội dung:

  Thẩm định nội dung đơn là dánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo cá điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu bảo hộ).

  Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn.

6. Thời hạn bảo hộ là bao nhiêu năm?

   Khi được cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ có giá trị pháp lý trong thời gian tối đa 20 năm tính từ ngày đơn đăng ký đó được nộp, với điều kiện là phí duy trì hiệu lực được nộp đúng thời hạn trong khoảng thời gian đó và bằng độc quyền sáng chế đó không bị tòa tuyên án là vô hiệu.

7. HAIHAN-IP sẽ thực hiện gì khi khách hàng ủy quyền đăng ký sáng chế?

HAIHAN-IP tiến hành thực hiện các công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế nước đăng ký bảo hộ

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của khách hàng)

   + Thông báo về việc nộp đơn với quý khách hàng ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến doanh nghiệp

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại nước đăng ký bảo hộ (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại nước đăng ký bảo hộ về việc bảo hộ sáng chế.

   + Tư vấn về việc sử dụng sáng chế sau khi cấp bằng

   + Tiến hành soạn hồ sơ duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại nước đăng ký bảo hộ.

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại nước đăng ký bảo hộ

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với sáng chế được bảo hộ tại nước đăng ký bảo hộ.

_________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc tra cứu sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.   

Thong ke