Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí trong đăng ký thiết kế bố trí là gì?

Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí

Yêu cầu chung: Bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải thể hiện đầy đủ cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn sao cho căn cứ vào bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ đó có thể và chỉ có thể xác định được một thiết kế bố trí duy nhất.

Nhằm mục đích nêu trên, bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm 28.6.b, c và d dưới đây.

+ Loại tài liệu:

Bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải bao gồm ít nhất một trong ba loại tài liệu sau đây:

- Bản vẽ bằng máy thiết kế bố trí đối với từng lớp mạch tích hợp;

- Bản vẽ hoặc ảnh chụp mặt nạ quang khắc để sản xuất từng lớp mạch tích hợp;

- Ảnh chụp từng lớp thiết kế bố trí được thể hiện trong mạch tích hợp;

+ Dạng tài liệu: Bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải được nộp dưới dạng giấy và có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí đó.

+ Hình thức của tài liệu

- Bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải bao gồm các (tập hợp) ảnh chụp/bản vẽ tách biệt đối với mỗi lớp thiết kế bố trí, kèm theo ký hiệu mỗi lớp, kích thước mạch tích hợp và độ phóng đại;

- Tất cả các ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải theo cùng một tỉ lệ. Đối với tài liệu dạng giấy: mỗi ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải là bản phóng đại tối thiểu 20 lần kích thước trong mạch tích hợp sao cho mắt thường nhìn thấy được thiết kế mạch cơ bản;

- Mỗi ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí có thể được trình bày trên giấy khổ A4 hoặc khổ giấy lớn hơn với điều kiện phải gấp thành khổ A4;

- Ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải rõ ràng, sắc nét.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được xử lý như thế nào?

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia gồm những nội dung nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu tại Liên Bang Nga không?

Điều kiện để bảo hộ thiết kế bố trí là gì?

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thiết kế bố trí, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke