Xử lý đơn bảo hộ quốc tế nhãn hiệu có chỉ định tại Việt Nam như thế nào?

Việt Nam là thành viên của hệ thông Madrid (Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid), vì vậy tổ chức, cá nhân có thể bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài thông qua hệ thống này. Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam cũng có nghĩa vụ tiếp nhận và xử lý các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam, có nghĩa là các tổ chức cá nhân nước ngoài có thể đăng ký nhãn hiệu vào Việt Nam thông qua hệ thống Madrid.

Quy trình xử lý đơn bảo hộ ra quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam như sau:

     - Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế đơn bảo hộ quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn theo thủ tục áp dụng đối với đơn bảo hộ nhãn hiệu nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo, Cục Sở hữu trí tuệ có kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu;

     - Đối với nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, ghi vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra quyết định. Phạm vi (khối lượng) bảo hộ được xác nhận theo nội dung yêu cầu bảo hộ quốc tế nhãn hiệu đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ghi nhận và được Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận;

     - Đối với nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ hoặc bị từ chối từng phần thi trước khi kết thúc thời hạn 12 tháng nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo bằng văn bản về việc từ chối đơn cho Văn phong quốc tế để thông báo cho người nộp đơn, có nêu rõ lý do và nội dung từ chối;

     - Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo từ chối, người nộp đơn có quyền khiếu nại thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ hữu trí tuệ trong thời hạn 03 tháng. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện như đối với bảo hộ nhãn hiệu nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Kết quả giải quyết khiếu nại được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Văn phòng quốc tế và cho người nộp đơn;

     - Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam, kể từ ngày bảo hộ quốc tế nhãn hiệu được thừa nhận bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam, theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu, với điều kiện người yêu cầu nộp lệ phí theo quy định.

Các bài viết liên quan:

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần những tài liệu gì để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Dấu hiệu không được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc như thế nào?

Khi đăng ký nhãn hiệu tại Pháp được thực hiện các bước đi như thế nào?

Đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh có lợi ích gì?

Đăng ký nhãn hiệu tại Lào thông qua đại diện thì giấy ủy quyền cần những thông tin gì?

Cục Sở hữu trí tuệ cần những tài liệu gì để sửa đổi văn bằng bảo hộ?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke