Xác lập quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu tại Malaysia

Các tổ chức, cá nhân với nhu cầu mở rộng thị trường sang các nước đặc biệt là Malaysia cùng với những thương hiệu độc quyền đã được biết đến ở trong nước. Khi các doanh nghiêp muốn mở rộng sang thị trường Malaysia thì việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia phải được ưu tiên hàng đầu. Nắm bắt được nhu cầu xác lập quyền sở hữu thương hiệu sang Malaysia ngày càng tăng, công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân những thông tin cần thiết liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu sang Malaysia.

1. Tại sao khi đầu tư vào Malaysia các tổ chức, cá nhân nên xác lập quyền sở hữu thương hiệu độc quyền?

    Các tổ chức, cá nhân nhận thấy được thị trường tiềm năng tại Malaysia nên việc đầu tư vào Malaysia đang được ưu tiên hàng đầu của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Để có thể chiếm lĩnh được thị trường thì việc đầu tiên cần làm của các doanh nghiêp là xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia.

 Theo HAIHAN-IP, các tổ chức, cá nhân nên chú trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc bảo hộ độc quyền cho các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu. Các tổ chức, cá nhân nên ưu tiên hàng đầu việc bảo hộ độc quyền thương hiệu tại Malaysia bởi các lý do sau đây.

   + Malaysia là thị trường đầy biến động, tổ chức, cá nhân bảo hộ thương hiệu ở Malaysia là một quyết định đứng đắn và mang tính chiến lược phát triền bền vững. Xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia là cơ sở pháp lý chứng nhận quyền sở hữu đối với thương hiệu của tổ chức, cá nhân, trên cơ sở được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

   + Hiện nay, trên thị trường Malaysia không chỉ có các tổ chức, cá nhân Việt Nam mà còn có các quốc gia khác trên thế giới đầu tư vào Malaysia, việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu sẽ giúp cho sản phẩm hàng hóa tại Malaysia của tổ chức, cá nhân có thể phân biệt được các sản phẩm hàng hóa với các tổ chức, cá nhân khác. Bảo hộ độc quyền thương hiệu nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân khác làm nhái, làm giả làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của tổ chức, cá nhân trên thị trường Malaysia.

   + Việc bảo hộ thương hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) thương hiệu hoặc nhượng quyền thương mại (franchise) thương hiệu được bảo hộ của tổ chức, cá nhân cho các công ty khác, qua đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho tổ chức, cá nhân, giúp tổ chức, cá nhân có thể mở rộng đầu tư hoặc tái đầu tư.

   + Tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu thương hiệu còn ngăn chặn việc đơn vị khác sử dụng thương hiệu của doanh đang sử dụng đi bảo hộ độc quyền, khi đó tổ chức, cá nhân không được phép sử dụng rộng rãi thương hiệu đó trong lĩnh vực kinh doanh của mình và vô tình tổ chức, cá nhân lại là người vi phạm quyền sở hữu thương hiệu.

   + Một thương hiệu được bảo hộ có uy tín đối với người tiêu dùng tại Malaysia sẽ giúp các tổ chức, cá nhân huy động vốn tài chính từ các ngân hàng hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm.

   + Bảo hộ độc quyền thương hiệu tại Malaysia sẽ giúp tổ chức, cá nhân tạo nên một thương hiệu riêng trên thị trường và nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm cho tổ chức, cá nhân.

Tổ chức, cá nhân nên xác lập quyền sở hữu thương hiệu độc quyền tại Malaysia nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân trước pháp luật. Đồng thời, bảo hộ thương hiệu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, cá nhân và nâng cao vị thế của tổ chức, cá nhân trên trường quốc tế.

2. Có nên tiến hành tra cứu thương hiệu trước khi thực hiện nộp đơn tại Malaysia không?

Tổ chức, cá nhân đã chú trọng nhiều trong việc tra cứu thương hiệu tại Malaysia trước khi thực hiện việc nộp đơn. Tra cứu thương hiệu là một trong những thủ tục không bắt buộc, tuy nhiên, theo HAIHAN-IP tổ chức, cá nhân nên quan tâm và thực hiện việc tra cứu thương hiệu trước khi tiến hành nộp đơn tại Malaysia với các lý do sau:

 + Tra cứu thương hiệu tại Malaysia nhằm kiểm tra và xem xét thương hiệu của tổ chức, cá nhân có gây trùng hay tương tự nhầm lẫn với thương hiệu khác đã được bảo hộ tại Malaysia. Nếu thương hiệu dự định bảo hộ bị trùng hoặc tương tự với thương hiệu khác thì khả năng bảo hộ của thương hiệu đó là rất thấp. Trong trường hợp đó, các tổ chức, cá nhân nên tiến hành sửa đổi thương hiệu dự định bảo hộ cho phù hợp với Luật Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia.

  + Để xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm thương hiệu của sản phẩm hàng hóa của mình, tổ chức, cá nhân đã tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc bảo hộ độc quyền thương hiệu. Khi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào Malaysia, tổ chức, cá nhân nên tiến hành tra cứu thương hiệu là một bước để đánh giá được khả năng bảo hộ của thương hiệu có cao hay không.

+ Tiến hành tra cứu thương hiệu sẽ giúp tổ chức, cá nhân giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí, thời gian khi tiến hành việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc bảo hộ độc quyền thương hiệu.

Thực hiện việc tra cứu thương hiệu sẽ không mất nhiều thời gian, tổ chức, cá nhân nên tra cứu thương hiệu trước khi nộp đơn để có một đánh giá chính xác và đầy đủ về thương hiệu dự định bảo hộ.

3. Tài liệu xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia cần có những gì?

Malaysia là nước chưa tham gia vào hệ thống Madrid về bảo hộ quốc tế thương hiệu hàng hóa, dịch vụ. Theo luật Malaysia, tất cả đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hóa của Việt Nam muốn nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu cần nộp đơn thông qua Đại diện thương hiệu hàng hóa Malaysia. Đại diện này phải có trụ sở và hoạt động hợp pháp ở Malaysia.Các đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu nước ngoài không được trực tiếp nộp đơn xin xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

Xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia cần có những tài liệu sau:

  + Tờ khai xác lập quyền sở hữu thương hiệu (theo mẫu)

  + Giấy ủy quyền (theo mẫu)

  + Mẫu thương hiệu.

  + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần bảo hộ

  + Cam kết của người nộp đơn

  + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)

  + Phí và lệ phí.

Lưu ý:  + Mẫu thương hiệu cần 01 bản in mẫu thương hiệu đen trắng và 15 bản in màu mẫu thương hiệu.

           + Cam kết của người nộp đơn theo mẫu và được công chứng, có thể nộp sau 02 tháng kể từ này nộp đơn.

           + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có), có thể nộp muộn sau 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

           + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần bảo hộ sẽ được phân loại theo bảng phân loại quốc tế nice.

4. Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia sẽ được Cục Malaysia tiến hành xử lý đơn như thế nào?

Malaysia là quốc gia chưa tham gia vào hệ thống Madrid về bảo hộ quốc tế thương hiệu hàng hóa, dịch vụ. Theo luật Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia cũng có những quy định riêng đối với việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu. Sau khi tiếp nhận đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu thì Cục sở hữu trí tuệ tại Malaysia sẽ tiến hành xử lý đơn như nhau:

Đơn được xét nghiệm về hình thức xem xét đơn có đầy đủ các thông tin và tài liệu yêu cầu hay không. Sau đó, Cơ quan bảo hộ sẽ xét nghiệm thương hiệu có khả năng phân biệt hay không – đồng thời tra cứu xem thương hiệu đó có trùng lặp hay tương tự với thương hiệu đã bảo hộ trước hoặc thương hiệu theo một đơn khác có ngày nộp đơn sớm hơn hay không. Nếu đơn đáp ứng mọi yêu cầu theo luật định, cơ quan bảo hộ sẽ ra thông báo chấp nhận bảo hộ đơn. Thời hạn xét nghiệm kéo dài từ 12 – 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Những đơn được chấp nhận bảo hộ sẽ được công bố trên công báo. Thời gian công bố đơn là từ 3 – 6 tháng.
Nếu không có chủ thể nào phản đối đơn, cơ quan bảo hộ sẽ cấp giấy xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hóa. Thời gian xác lập quyền sở hữu thương hiệu hàng hóa ở Malaysia từ khi nộp đơn đến khi được bảo hộ là từ 18 – 25 tháng. Phản đối đơn (nếu có) phải được nộp cho cơ quan bảo hộ trong vòng 2 tháng kể từ ngày công bố đơn. Đơn phản đối được làm theo mẫu TM-7. Thời gian giải quyết vụ việc liên quan đến phản đối đơn có thể kéo dài từ 18 tháng đến 3 năm.

Thời hạn bảo hộ của giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.

5. Đại diện cục sở hữu trí tuệ tiến hành thực hiện những công việc gì khi được ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu?

HAIHAN-IP là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm trong việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia cùng với mạng lưới đối tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ rất rộng nên HAIHAN-IP có thể tiến hành nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho HAIHAN-IP. Khi tổ chức, cá nhân ủy quyền cho HAIHAN-IP, HAIHAN-IP sẽ thay mặt tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Malaysia

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty)

   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Malaysia về việc bảo hộ thương hiệu.

   + Tư vấn về việc sử dụng thương hiệu sau khi cấp bằng

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lự giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu tại Malaysia

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với thương hiệu được bảo hộ tại Malaysia

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với thương hiệu được bảo hộ tại Malaysia.

Các bài viết liên quan:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Inđônêsia

Nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào không thể tiến hành bảo hộ độc quyền tại Lào?

Tại sao nên đăng ký sáng chế tại Trung Quốc?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ

Thực hiện thủ tục thành lập công ty 2016 thế nào?

Giấy ủy quyền trong đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu ở Thái Lan cần những nội dung gì?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke