Xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia

Trong nhiều năm qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia đã phối hợp chặt chẽ để triển khai nhiều hoạt động quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng mà các bộ, ngành, địa phương hai nước đang tiếp tục triển khai. Chính sự hợp tác song phương, toàn diện này giúp nền kinh tế của Campuchia cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Nhiều tổ chức, cá nhân Việt Nam cũng đang tích cực đầu tư vào Campuchia. Vì vậy, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng được nhà làm luật Campuchia đặc quan tâm, đặc biệt là vấn đề xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường Campuchia cũng cần phải quan tâm đến việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu độc quyền tại Campuchia. Công ty sở hữu trí tuệ HAIHAN-IP là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tìm hiểu về thủ tục và trình tự xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia.

1. Tại sao xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia lại có ý nghĩa quan trọng vậy?

Theo HAIHAN-IP, các tổ chức, cá nhân nên chú trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc bảo hộ độc quyền cho các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu. Các tổ chức, cá nhân nên ưu tiên hàng đầu việc đăng ký độc quyền thương hiệu tại Campuchia bởi các lý do sau đây.

   + Campuchia là thị trường đầy biến động, tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ thương hiệu ở Campuchia là một quyết định đứng đắn và mang tính chiến lược phát triền bền vững. Xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia là cơ sở pháp lý chứng nhận quyền sở hữu đối với thương hiệu của tổ chức, cá nhân, trên cơ sở được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

   + Hiện nay, trên thị trường Campuchia không chỉ có các tổ chức, cá nhân Việt Nam mà còn có các quốc gia khác trên thế giới đầu tư vào Campuchia, việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu sẽ giúp cho sản phẩm hàng hóa tại Campuchia của tổ chức, cá nhân có thể phân biệt được các sản phẩm hàng hóa với các tổ chức, cá nhân khác. Đăng ký độc quyền thương hiệu nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân khác làm nhái, làm giả làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của tổ chức, cá nhân trên thị trường Campuchia.

   + Việc bảo hộ thương hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) thương hiệu hoặc nhượng quyền thương mại (franchise) thương hiệu được bảo hộ của tổ chức, cá nhân cho các công ty khác, qua đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho tổ chức, cá nhân, giúp tổ chức, cá nhân có thể mở rộng đầu tư hoặc tái đầu tư.

   + Tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu thương hiệu còn ngăn chặn việc đơn vị khác sử dụng thương hiệu của doanh đang sử dụng đi đăng ký độc quyền, khi đó tổ chức, cá nhân không được phép sử dụng rộng rãi thương hiệu đó trong lĩnh vực kinh doanh của mình và vô tình tổ chức, cá nhân lại là người vi phạm quyền sở hữu thương hiệu.

   + Một thương hiệu được bảo hộ có uy tín đối với người tiêu dùng tại Campuchia sẽ giúp các tổ chức, cá nhân huy động vốn tài chính từ các ngân hàng hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm.

         + Đăng ký độc quyền thương hiệu tại Campuchia sẽ giúp tổ chức, cá nhân tạo nên một thương hiệu riêng trên thị trường và nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm cho tổ chức, cá nhân.

Tổ chức, cá nhân nên xác lập quyền sở hữu thương hiệu độc quyền tại Campuchia nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân trước pháp luật. Đồng thời, bảo hộ thương hiệu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, cá nhân và nâng cao vị thế của tổ chức, cá nhân trên trường quốc tế.

2. Thương hiệu không được bảo hộ tại Campuchia có nhận biết như thế nào?

   Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu cần nắm rõ những nhận biết không được bảo hộ tại Campuchia, để tránh tình trạng việc nộp đơn bị từ chối khi vi phạm những nhận biết không được bảo hộ theo quy định luật sở hữu trí tuệ tại Campuchia.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ tại Campuchia, thương hiệu không được bảo hộ thuộc những nhận biết sau:

    + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Campuchia và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

    + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước.

    + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Campuchia, của nước ngoài;

    + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm thương hiệu chứng nhận;

    + Nhận biết làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Người nộp đơn cần nắm rõ những nhận biết trên để không vi phạm vào những nhận biết không được bảo hộ tại Campuchia giúp người nộp đơn tiết kiệm được chi phí và thời gian.

3.  Hồ sơ xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia cần những thủ tục gì?

   + Tên và địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia kèm theo quốc tịch của người đó (Người nộp đơn chính là chủ sở hữu của thương hiệu)

   +  Giấy ủy quyền (theo mẫu của HAIHAN-IP)

   + Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu độc quyền thương hiệu tại Campuchia.

   + 15 mẫu thương hiệu

   + Bản sao chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) 

Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu sẽ được tiến hành xem xét đơn qua 3 giai đoạn:

  + Thẩm định hình thức: thời hạn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

  + Thẩm định nội dung: thời hạn là 06 tháng kể từ ngày công bố đơn

  + Thời gian cấp bằng: thời hạn là 2 tháng

Thương hiệu sẽ có hiệu lực kể từ ngày nộp đơn, thương hiệu đăng ký tại Campuchia sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm và được duy trì nhiều lần mỗi lần 10 năm.

4. Đơn đăng ký tại Campuchia được xử lý như thế nào?

Cũng giống như Việt Nam, quá trình xử lý đơn của Campuchia được xử lý qua 3 bước:

+ Bước 1: Thẩm định hình thức.

- Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

- Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu thương hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

+ Bước 2: Thẩm định nội dung

- Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

- Thời hạn thẩm định nội dung đơn thương hiệu là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

+ Bước 3: Thời gian cấp bằng

- Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng

- Thương hiệu đăng ký tại Campuchia có thời hạn bảo hộ 10 năm 1 lần và được duy trì nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Những thông tin trên sẽ giúp chủ sở hữu thương hiệu hiểu rõ hơn về quá trình xem xét và đánh giá đơn tại Cục sở hữu trí tuệ Campuchia khi tiến hành việc nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu tại Campuchia.

5. Sau khi chủ sở hữu thương hiệu ủy quyền nộp đơn tại Campuchia, đại diện (HAIHAN-IP) được ủy quyền sẽ thực hiện những công việc gì?

HAIHAN-IP là đại diện của cục sở hữu Việt Nam, với kinh nghiệm xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia nhiều năm cùng với đội ngũ Luật Sư có trình độ chuyên môn cao và có mạng lưới đối tác rất lớn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Campuchia, HAIHAN-IP có thể tự tin tư vấn và hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty)

   + Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Campuchia (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ tại Campuchia về việc bảo hộ thương hiệu.

   + Tư vấn về việc sử dụng thương hiệu sau khi cấp bằng

   + Tiến hành soạn hồ sơ xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Campuchia

   + Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với thương hiệu được bảo hộ tại Campuchia

   + Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với thương hiệu được bảo hộ tại Campuchia.

Để thực hiện những đánh giá theo thẩm định viên tiến hành đăng ký nhãn hiệu và theo những đánh giá khách quan và được đánh giá là một trong những điểm nổi trội và không được nhìn nhận nhiều theo những tính toán và những đánh giá chuẩn xác theo Luật sở hữu trí tuệ.

Một số bài viết khác:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Philippins

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Liên Minh Châu Âu

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thụy Sỹ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke