Việc doanh nghiệp đăng ký tên thương mại của công ty đã đủ chưa?

Nhãn hiệu có thể được bảo hộ thông qua việc đăng ký hoặc tại một số nước, cũng có thể thông qua việc sử dụng, thậm chí trong trường hợp nhãn hiệu có thể được bảo hộ trong trường hợp được sử dụng, bạn cũng nên nộp đơn theo mẫu quy định tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia. Thông qua việc đăng ký nhãn hiệu sẽ được bảo hộ mạnh hơn đặc biệt trong trường hợp có tranh chấp với nhãn hiệu tương tự hoặc giống. Khi đăng ký nhãn hiệu sử dụng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thường rất hữu ích.

Việc bạn đăng ký tên thương mại của công ty đã đủ chưa?

Nhiều người cho rằng bằng việc đăng ký hoạt động kinh doanh của mình và tên thương mại của cơ sở kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, tên này sẽ mặc nhiên được bảo hộ như một nhãn hiệu. đây là một sự nhầm lẫn phổ biến, cần phân biệt sự khác nhau giữ tên thương mại và nhãn hiệu.

Tên thương mại là tên đầy đủ của cơ sở kinh doanh như “Công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu trí tuệ Hải Hân” và tên thương mại này xác định tên công ty của bạn. Tên thương mại thường kết thúc với cụm từ trách nhiệm hữu hạn hoặc tên viết tắt thể hiện đặc điểm pháp lý của công ty.

Tuy nhiên, nhãn hiệu là dấu hiện dùng để phân biệt các sản phẩm của công ty bạn. Một công ty có nhiều nhãn hiệu, các công ty có thẻ sử dụng một nhãn hiệu cụ thể để phân biệt tất cả hàng hóa, một loạt các sản phẩm hoặc một loại sản phẩm cụ thể do công ty sản xuất. Một số công ty cũng có thể sử dụng tên thương mại của mình hoặc một phần tên thương mại làm nhãn hiệu và trong trường hợp đó, cần đăng ký tên thương mại đó với tư cách là một nhãn hiệu.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke