Văn phòng đại diện sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ ở đâu?

Nhằm đáp ứng nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ở khu vực phía nam, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mở chi nhánh làm Văn phòng đại diện Sở hữu Trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp đơn sở hữu công nghiệp.

Văn phòng đại diện sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26/05/2005 có địa chỉ tại 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn trực tiếp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký sáng chế, đăng ký giải pháp hữu ích… tại văn phòng đại diện sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc các tổ chức có nhu cầu cần tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp, tổ chức có thể liên hệ với số điện thoại: 08 – 3920 8483 hoặc 3920 8485            Fax: 08 – 3920 8486.

Tuy nhiên, các tổ chức đại diện cần lưu ý, Văn phòng đại diện sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có chức năng tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký giải pháp hữu ích, bảo hộ chỉ dẫn địa lý….. không có chức năng xử lý đơn. Văn phòng có chức năng xử lý đơn và thẩm định nội dung bản chất của các đơn đăng ký là Cục sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội. Văn phòng đại diện sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập là một trong những quyết định đứng đắn và sáng suốt giúp giảm thiểu một số thủ tục rườm rà và giúp cho các tổ chức, cá nhân tại khu vực phí nam thuận lợi và tiếp cận nhanh hơn tới các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Về hồ sơ đăng ký độc quyền thương hiệu không quá phức tạp nhưng sẽ là vấn đề khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp khi thực hiện việc bảo hộ thương hiệu độc quyền, vì vậy, doanh nghiệp có thể nghĩ tới sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ là các Đại diện sở hữu trí tuệ như Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân được Cục sở hữu trí tuệ công nhận là đại diện chính thức có chức năng xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp….. khi gặp Công văn từ chối trong giai đoạn hình thức, giai đoạn nội dung…..từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thong ke