Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt trong những trường hợp nào?

Sau khi chủ sở hữu nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ có thể văn bằng bảo hộ đó vẫn có thể bị chấm dứt vì lý do chủ quan hoặc lý do khách quan. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

  + Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực và gia hạn hiệu lực.

  + Chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp.

  + Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh.

  + Nhãn hiệu không được sử dụng 5 năm liên tiếp nên bị Cục yêu cầu chấm dứt.

  + Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu không kiểm soát được hoặc kiểm soát không hiệu quả quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

  + Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận không kiểm soát được hoặc kiểm soát không hiệu quả quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Các bài viết liên quan:

Cục Sở hữu trí tuệ xử lý như thế nào khi tiếp nhận đơn sửa đổi văn bằng bảo hộ?

Những tài liệu cần thiết khi sửa đổi văn bằng bảo hộ là gì?

Văn bằng bảo hộ là gì?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

_________________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke