Trường hợp nào bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ?

     Từ chối cấp văn bằng bảo hộ là quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ sau quá trình thẩm định đơn đăng ký. Việc từ chối cấp văn bằng bảo hộ là do đơn đăng ký bảo hộ của tổ chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện về hình thức và nội dung theo quy định theo Luật sở hữu trí tuệ.

Các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong sở hữu công nghiệp đối với đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể như sau:

- Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;

- Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày uwy tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định theo Luật sở hữu trí tuệ;

- Đơn thuộc trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

__________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke