Trong trường hợp nào thì người nộp đơn tiến hành thủ tục yêu cầu thẩm định lại đơn?

Người nộp đơn tiến hành thẩm định lại đơn là do có ý kiến phản đối sau khi Cục Sở hữu Trí tuệ thông báo dự định cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Việc thẩm định lại đơn được thực hiện những trường hợp sau:

  + Người nộp đơn có ý kiến bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày ra thông báo dự định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

  + Có ý kiến có bên thứ 3 với lý do xác đáng về việc không có điều kiện cơ hội hợp lý để thể hiện ý kiến của mình.

  + Lý lẽ, chứng cứ chứng minh ý kiến đưa ra khác với lý lẽ, chứng cứ đưa ra trước đó.

  + Lý lẽ, chứng cứ chưa được cục sở hữu trí tuệ trả lời.

Các bài viết liên quan:

>> Nội dung và thời hạn của việc thẩm định lại đơn được thể hiện như thế nào?

>> Đơn tách là gì? Người nộp đơn có thể tách đơn đăng ký nhãn hiệu được không?

>> Nội dung hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu gồm có những gì?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke