Trong trường hợp nào người nộp đơn yêu cầu Cục SHTT cấp phó văn bằng/cấp lại văn bằng bảo hộ?

     Văn bằng bảo hộ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung, những chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp lệ phí cấp phó bản.

     + Trong các trường hợp sau đây, chủ sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp lệ phí tương ứng:

- Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất;

- Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

     + Trừ trường hợp yêu cầu phó bản đã thể hiện trong tờ khai đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp, yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ phải được lập thành văn bản bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp văn bằng bảo hộ được làm theo mẫu 03-PBVB quy định tại Phụ lục C theo Luật sở  hữu trí tuệ;

- 01 mẫu nhãn hiệu trong văn bằng bảo hộ gốc;

- Giấy ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

     + Trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đáp ứng các quy định trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

     + Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

     + Nội dung phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ tương ứng. Nội dung bản cấp lại của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn "Bản cấp lại","Phó bản" hoặc "Bản cấp lại Phó bản";

     + Trường hợp yêu cầu cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ không đáp ứng quy định trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp phó bản.

Các bài viết liên quan:

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Lào có lợi ích gì?

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Đài Loan như thế nào?

Các nhãn hiệu được đăng ký và nhãn hiệu không được đăng ký tại Nhật Bản

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc cần những thông tin gì?

Khi thực hiện tách đơn người nộp đơn cần nắm rõ những thông tin gì?

Thông tin chung về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Lào

Thu hẹp phạm vi bảo hộ người nộp đơn cần nắm rõ những gì?

_________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke