【XEM】Tra cứu tên thương hiệu

Tra cứu tên thương hiệu nhằm đánh giá khả năng bảo hộ thương hiệu. Ngoài khả năng lựa chọn từ khóa phù hợp, người tra cứu còn cần có kỹ năng phân tích những thương hiệu tương tự gây nhầm lẫn để đưa ra được quyết định có thực hiện việc đăng ký thương hiệu hay không. 

Nếu một tổ chức/cá nhân đang dự định đăng ký một thương hiệu, ví dụ thương hiệu RESOCO cho lĩnh vực vật liệu xây dựng, Tổ chức/cá nhân đó đã thực hiện tra cứu mà chưa thấy có ai đăng ký thương hiệu đó. Quyết định nộp đơn đăng ký thương hiệu được đưa ra ngay sau đó. Kết quả tổ chức/cá nhân đó có được cấp Giấy chứng nhận độc quyền thương hiệu không?

Câu trả lời của chúng tôi là:

Không phải chỉ thương hiệu trùng với RESOCO đã đăng ký trước (đã được cấp bằng) mới có thể từ chối đơn của bạn, mà bất cứ một thương hiệu nào đăng ký trước (đã được cấp bằng) có cách phát âm giống như RESOCO sẽ có thể từ chối thương hiệu của bạn.

Trong trường hợp này, những thương hiệu có thể từ chối thương hiệu của bạn ví dụ như RESCO hoặc RESOOCO hoặc một số những thương hiệu tương tự khác.

Để minh họa rõ hơn vấn đề này, xin vui lòng tham khảo tại các hình ảnh gửi kèm dưới đây

Như vậy, làm cách nào để hạn chế được rủi ro như nêu trên? Chúng tôi là một Đại diện Sở hữu Trí tuệ có những chuyên gia làm việc trong lĩnh vực đăng ký thương hiệu đã nhiều năm, do đó, chúng tôi có thể hỗ trợ các khách hàng thực hiện việc tra cứu và đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn của thương hiệu dự định nộp đơn với các thương hiệu đã đăng ký để đưa ra quyết định có thực hiện việc nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu hay không. 

Để tra cứu tên thương hiệu sử dụng IPLib, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào IPLib tại địa chỉ: IpLib.noip.gov.vn hoặc IpLib2.noip.gov.vn, và chọn mục “thương hiệu” bên trái.

Bước 2: Chọn tên trường cần tra cứu và điền nội dung vào mục “Biểu thức”. trademark

Ví dụ tra cứu thương hiệu “VIET333 và hình” là một trong số rất nhiều thương hiệu mà HAIHAN-IP đã đăng ký thương hiệu thành công cho khách hàng, nhập vào trường “thương hiệu tìm kiếm” chữ “VIET333” như dưới đây:

Sau đó click vào “Tìm kiếm” để tìm xem thông tin về nhãn hiêu. search

Bước 3: Click vào số đơn 4-2013-28310 để xem thông tin chi tiết về đơn thương hiệu:

Từ hướng dẫn như trên, người tra cứu thương hiệu có thể thực hiện việc tra cứu với các thương hiệu tương tự với thương hiệu có chữ “VIET” bằng cách nhập vào trường “thương hiệu tìm kiếm” chữ cụm *VIET*. Khi đó, người tra cứu có thể xem được khoảng 6.000 các thương hiệu có chữ “VIET”.

Để tối ưu hóa việc tìm kiếm, người tra cứu thương hiệu cần thêm thông tin cho các trường như: “Nhóm SP/DV”, “Người nộp đơn”, “Tên sản phẩm/dịch vụ”, v.v…

Thong ke