Tra cứu sáng chế

Để tra cứu sáng chế sử dụng IPLib, cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào IPLib tại địa chỉ: IpLib.noip.gov.vn hoặc IpLib2.noip.gov.vn, và chọn mục “Sáng chế” bên trái.

Bước 2: Chọn tên trường cần tra cứu và điền nội dung vào mục “Biểu thức”.

Thong ke