【XEM】Tra cứu nhãn hiệu quốc tế

Tra cứu nhãn hiệu quốc tế cũng như trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước, nhằm nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của doanh nghiệp. Các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ luôn tư vấn, đề xuất cho doanh nghiệp nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia mà doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu.

Các ưu điểm của việc tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Thứ nhất, giúp tổ chức đại diện cũng nhưu doanh nghiệp đánh giá chính xác khoảng 80% khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi tiến hành việc nộp đơn. Điều này giúp doanh nghiệp cũng như HAIHAN-IP có thể ước lượng được khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu tại mỗi quốc gia mà doanh nghiệp muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thứ hai, trong trường hợp kết quả tra cứu cho thấy khả năng đăng ký nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ không cao, HAIHAN-IP sẽ tư vấn, định hướng sửa đổi nhãn hiệu để có thể nâng cao khả năng đăng ký nhãn hiệu thành công ở từng quốc gia dự định đăng ký.

Thứ ba, trường hợp doanh nghiệp không tiến hành tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký thì việc theo đuổi đơn nhãn hiệu sẽ mất thời gian mà không biết khả năng đăng ký của mình có nhận được văn bằng bảo hộ hay không. Không những mất thời gian không chắc chắn trong quá trình nộp đơn mà hơn vậy còn mất chi phí (Chi phí nộp đơn quốc tế không nhỏ).

Do đó việc tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế là điều cần thiết và nên thực hiện cho doanh nghiệp muốn bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài.

Thong ke