【XEM】Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa trực tuyến

Việc tra cứu nhãn hiệu là hình thức tự nguyện không bắt buộc, tuy nhiên tra cứu nhãn hiệu đang đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi lẽ kể từ ngày nộp đơn doanh nghiệp mới biết được về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu mình đăng ký nên việc sử dụng dịch vụ tra cứu nhãn hiệu độc quyền ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí khi nộp đơn giúp doanh nghiệp có thể yên tâm xây dựng quảng bá và in ấn nhãn hiệu sau khi có kết quả tra cứu và chắc chắn nhãn hiệu mình đăng ký hoàn toàn có khả năng bảo hộ.

Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa trực tuyến sẽ giúp bạn biết được có ai, có công ty nào đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hay được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu giống hoặc tương tự với nhãn hiệu của bạn cho cùng các nhóm ngành sản phẩm/ dịch vụ hay tương tự về sản phẩm/ dịch vụ trong cùng kênh phân phối không? Để từ đó có được một cái nhìn khách quan và đánh giá khả năng thành công của việc đăng ký nhãn hiệu.

Tra cứu thông tin nhãn hiệu, danh sách công ty đã đăng ký bảo hộ

Để tra cứu nhãn hiệu sử dụng IPLib, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào IPLib tại địa chỉ: IpLib.noip.gov.vn hoặc IpLib2.noip.gov.vn, và chọn mục “Nhãn hiệu” bên trái.

Bước 2: Chọn tên trường cần tra cứu và điền nội dung vào mục “Biểu thức”.

Ví dụ tra cứu nhãn hiệu “VIET333 và hình” là một trong số rất nhiều nhãn hiệu mà HAIHAN-IP đã đăng ký nhãn hiệu thành công cho khách hàng, nhập vào trường “Nhãn hiệu tìm kiếm” chữ “VIET333” như dưới đây:

Sau đó click vào “Tìm kiếm” để tìm xem thông tin về nhãn hiêu.

Bước 3: Click vào số đơn 4-2013-28310 để xem thông tin chi tiết về đơn nhãn hiệu:

Từ hướng dẫn như trên, người tra cứu nhãn hiệu có thể thực hiện việc tra cứu với các nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu có chữ “VIET” bằng cách nhập vào trường “Nhãn hiệu tìm kiếm” chữ cụm *VIET*. Khi đó, người tra cứu có thể xem được khoảng 6.000 các nhãn hiệu có chữ “VIET”.

Để tối ưu hóa việc tìm kiếm, người tra cứu nhãn hiệu cần thêm thông tin cho các trường như: “Nhóm SP/DV”, “Người nộp đơn”, “Tên sản phẩm/dịch vụ”, v.v…

Thong ke