Có 11 kết quả tìm kiếm cho "cô Yoshiko Tamai; Tập đoàn JFE –TECHNO Nhật Bản"

CHÀO ĐÓN CÔ YOSHIKO TAMAI TỪ TẬP ĐOÀN JFE-TECHNO NHẬT BẢN ĐẾN THĂM VĂN PHÒNG HAIHAN-IP

Ngày 18/02/2017, cô Yoshiko Tamai từ Tập đoàn JFE –TECHNO Nhật Bản đã đến thăm văn phòng HAIHAN-IP để trao đổi về một số công việc đang triển khai giữa hai bên trong thời gian gần đây.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Sáng chế là một trong những lĩnh vực sở hữu trí trí tuệ được nhiều người quan tâm tại Nhật. Vì vậy, khi tiến hành việc đầu tư sang nhật, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước một nền kinh tế lớn như Nhật.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản những nội dung chủ yếu nào?

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nhãn hiệu là một trong những lĩnh vực sở hữu trí trí tuệ được nhiều người quan tâm tại Nhật. Vì vậy, khi tiến hành việc đầu tư sang nhật, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước một nền kinh tế lớn như Nhật. Một trong giấy tờ không thể thiếu được khi doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ là giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được thể hiện bằng văn bản khi ủy quyền cho đại diện.

Đại diện sẽ thực hiện những công việc gì khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản?

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.Nhãn hiệu là một trong những lĩnh vực sở hữu trí trí tuệ được nhiều người quan tâm tại Nhật. Vì vậy, khi tiến hành việc đầu tư sang nhật, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước một nền kinh tế lớn như Nhật. Khi tiến hành nộp đơn, doanh nghiệp ưu tiên việc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản thông qua đại diện cục sở hữu trí tuệ. Vậy khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản, đại diện sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện những công việc gì?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Nhật Bản không?

Quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu. Các mối quan hệ kinh tế chính trị, giao lưu văn hóa không ngừng được mở rộng, đã hình thành khuôn khổ quan hệ ở tầm vĩ mô sự hiểu biết giữa hai nước không ngừng được tăng lên.

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản?

Nhật Bản là một trong những thị trường thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Nhật Bản. Trong quá trình xâm nhập vào thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp đã coi việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu là một trong những công việc quan trọng nhất. Vậy lý do tại sao mà doanh nghiệp lại coi trọng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệ tại Việt Nam lại quan trọng như vậy?

Nhãn hiệu mang dấu hiệu như thế nào được đăng ký bảo hộ tại Nhật Bản?

Khi thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, việc ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam phải làm là đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ là những nhãn hiệu mang dấu hiệu sau:

Nhãn hiệu nào không được đăng ký bảo hộ tại Nhật Bản?

Các doanh nghiệp Việt Nam khi có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản, cần tìm hiểu những thông tin về các dấu hiệu của nhãn hiệu không được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Nhật Bản. các dấu hiệu sau đây không thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Nhật Bản gồm có:

Thương hiệu mang nhận biết như thế nào được xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Nhật Bản?

Khi thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, việc ưu tiên hàng đầu của tổ chức, cá nhân Việt Nam phải làm là bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thương hiệu hàng hóa được bảo hộ là những thương hiệu mang nhận biết sau:

Thương hiệu nào không được bảo hộ độc quyền tại Nhật Bản?

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam khi có nhu cầu bảo hộ thương hiệu tại Nhật Bản, cần tìm hiểu những thông tin về các dấu hiệu cảu thương hiệu không được bảo hộ thương hiệu hàng hóa tại Nhậ Bản. Các dấu hiệu sau đây không thể bảo hộ thương hiệu hàng hóa tại Nhật Bản gồm có:

Thong ke