Có 450 kết quả tìm kiếm cho "XỬ LÝ VI PHẠM NHÃN HIỆU"

Xử lý vi phạm nhãn hiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục Sở hữu Trí tuệ, HAIHAN-IP tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong viêc tiến hành xử lý vi phạm với nhãn hiệu hàng hóa đối với các bên liên quan.

Hướng dẫn xử lý vi phạm nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong những quyền được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, việc bảo hộ này được thông qua thủ tục đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Khi chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì chủ thể đó có quyền sử dụng và khai thác và định đoạt với nhãn hiệu đăng ký và có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình. Lúc này, mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đều được coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Người vi phạm nhãn hiệu bị xử lý như thế nào?

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xử lý những vụ việc về vi phạm bản quyền? ​Con số đó so với thực tế? Nguyên nhân?

Hiện tại, theo thông tin của chúng tôi có được hiện tại chúng tôi không có một thống kê về việc các công ty sách, nhà xuất bản tìm đến luật pháp để xử lý những vụ việc vi phạm bản quyền.

XỬ LÝ VI PHẠM SÁNG CHẾ

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục Sở hữu Trí tuệ, HAIHAN-IP tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành xử lý vi phạm với sáng chế đối với các bên liên quan.

Quản lý và xử lý những vi phạm về bản quyền sách, trong đó có sách điện tử?

Theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ thì sách in và sách điện tử là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.
Cũng theo quy định Điều 28 của Luật sở hữu trí tuệ, những hành vi vi phạm bản quyền sách in và sách điện tử được quy định như sau:
Điều 28: Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Người vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý như thế nào?

Hiện nay, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt là xâm phạm quyền sở hữu sáng chế ngày càng trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Vậy như thế nào được coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các trường hợp sau đây được coi là xâm phạm sở hữu trí tuệ:

Khách hàng tiến hành thủ tục yêu cầu xử lý vi phạm như thế nào?

Hiện nay, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt là xâm phạm quyền sở hữu sáng chế ngày càng trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Các tổ chức, cá nhận để bảo vệ lợi ích và quyền hợp pháp của sáng chế của mình, các chủ sở hữu sáng chế tiến hành thủ tục xử lý xâm phạm sáng chế đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Để tiến hành việc xử lý vi phạm sáng chế, việc đầu tiên cần làm giám định sở hữu trí tuệ.

Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam và TPP

Hiện nay pháp luật Việt Nam đang có những chế tài xử phạt như thế nào đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Thong ke