Có 35 kết quả tìm kiếm cho "THẨM ĐỊNH NỘI DUNG"

Trong trường hợp nào thì người nộp đơn tiến hành thủ tục yêu cầu thẩm định lại đơn?

Người nộp đơn tiến hành thẩm định lại đơn là do có ý kiến phản đối sau khi Cục Sở hữu Trí tuệ thông báo dự định cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Việc thẩm định lại đơn được thực hiện những trường hợp sau:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thẩm định lại đơn không?

Qúy khách hàng có nhu cầu thẩm định lai đơn khi đăng ký nhãn hiệu, công ty Sở hữu Trí tuệ HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thẩm định lại đơn.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lưu ý thẩm định nội dung chấm dứt trong trường hợp nào?

Qúy khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân, khách hàng lưu ý thẩm định nội dung đơn là một giai đoạn quan trọng trong quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhằm xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà pháp luật quy định hay không theo điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ tương ứng. Tuy nhiên, thẩm định nội dụng bị chấm dứt trước thời hạn, HAIHAN-IP lưu ý khách hàng trong một số trường hợp sau:

Thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Thẩm định nội dung đơn là một giai đoạn quan trọng trong quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhằm xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà pháp luật quy định hay không theo điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ tương ứng. Tuy nhiên trong một số trường hợp, thẩm định nội dụng bị chấm dứt.

Công việc kết thúc của giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc gì?

Theo luật Sở hữu trí tuệ các công việc kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc sau:

+ Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn

Mục đích và nội dung thẩm định nội dung trong đăng ký nhãn hiệu?

Mục đích của việc thẩm định nội dung là đưa ra kết luận về việc dấu hiệu yêu cầu đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ được quy định theo luật Sở hữu Trí tuệ ban hành.

Mục đích và nội dung thẩm định hình thức trong đăng ký nhãn hiệu?

Thẩm định hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu là bước bắt buộc phải tiến hành trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

Mục đích thời hạn thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể là gì

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể gồm có những nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu.

+ Các tiêu chuẩn để trở thành, thành viên của tổ chức tập thể.

Nội dung của quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gồm những nội dung sau:

+ Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu chứng nhận.

+ Điều kiện để sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có những quy định gì?

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, hệ thống Madrid ra đời trong việc đăng ký quốc tế các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Nằm trong hệ thống Madrid gồm có thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid, thỏa ước Madrid được ra được sớm hơn so với nghị định thư. Trong các nước thành viên tham gia vào thỏa ước Madrid có một số nước lớn như Mỹ, Nhật, Anh, Hàn Quốc, Singapore, Australia nên nghị định thư Madrid ra đời. Nghị định thư Madrid ra đời năm 1989 không thay thế thỏa ước Madrid mà cùng tồn tại song song với thỏa ước Madrid. Nghị định thư Madrid có những quy định riêng trong việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu giúp hệ thống Madrid phát triển ổn định và lâu dài. Nghị định có một số quy định thuạn lợi hơn so với thỏa ước đó là:

Thong ke