Có 35 kết quả tìm kiếm cho "THẨM ĐỊNH NỘI DUNG"

Kiểm định dụng cụ bao gói, chứa đựng bằng nhựa

Hiện nay, những dụng cụ đựng thực phẩm bằng nhựa được mọi người sử dụng rất nhiều và phổ biến ở tất cả mọi nơi. Khi một nhà sản xuất các bao gói bằng nhựa muốn đưa sản phẩm của mình ra thị trường thì đều phải tiến hành các chỉ tiêu về cảm quan và thôi nhiễm của sản phẩm để đánh giá xem các sản phẩm đó có gây hại đến sức khỏe của con người hay không? Một trong những chỉ tiêu bắt buộc nhà sản xuất phải tiến hành kiểm định đánh giá gồm những chỉ tiêu sau đây.

Chỉ tiêu kiểm định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Mật Ong

Mật ong là một trong những sản phẩm có những tác dụng đa dạng rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp của con người, nhu cầu sử dụng mật ong ngày càng nhiều dẫn đến nhiều nơi chiết suất mật ong không đáp ứng tiêu chuẩn chỉ tiêu mà Cục tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam quy định. Vì vậy, khi đưa mật ong ra thị trường, các chủ cơ sở cần tiến hành kiểm định tiêu chuẩn chất lượng bởi các chỉ tiêu sau:

Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng nước uống đóng chai.

Thị trường Việt Nam có trên 130 sản phẩm nước uống đóng chai. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm chưa đạt chất lượng hoặc làm hàng nhái, giả thương hiệu lớn khiến việc quản lý ngày càng phức tạp. để tạo niềm tin nơi người tiêu dùng và cũng đảm bảo được chất lượng của nước đóng chai, các chủ cơ sở đều phải tiến hành kiểm nghiệm nước với các chỉ tiêu sau:

Thẩm định nội dung đơn có mục đích và nội dung gì?

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

Mua bán nhãn hiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục mua bán nhãn hiệu hay còn gọi là chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là li-xăng nhãn hiệu).

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn thẩm định nội dung sáng chế như thế nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) xin giới thiệu các bước trong quá trình thẩm định nội dung đơn sáng chế như dưới đây:

Khả năng áp dụng công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ được đánh giá theo tiêu chí nào?

Khả năng áp dụng công nghiệp là một trong những điều kiện để sáng chế được bảo hộ, Cục sẽ tiến hành đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp theo những tiêu chí sau:

Yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc được thực hiện như thế nào?

Việc chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ - người đã ra quyết định bắt buộc chuyển giao - quyết định.

Nghị định thư Madrid là gì? Tài liệu cần nộp khi đăng ký quốc tế theo Nghị định Madrid gồm những gì?

Việt Nam là quốc gia tham gia cả hai thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid, người nộp đơn có thể đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid hoặc nghị định thư Madrid. Vậy nghị định thư được hiểu như thế nào?

Nội dung và thời hạn của việc thẩm định lại đơn được thể hiện như thế nào?

Người nộp đơn khi tiến hành thủ tục thẩm định lại đơn nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ, nội dung thẩm định lại đơn phải được thể hiện như sau:

Thong ke