Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Có 6 kết quả tìm kiếm cho "KHIẾU NẠI NHÃN HIỆU"

Khiếu nại nhãn hiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu.Đơn khiếu nại sáng chế sẽ được thụ lý như thế nào?

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ về khiếu nại đơn nhãn hiệu như thế nào?

Khi cục sở hữu trí tuệ có thông báo hoặc quyết định liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước, có liên quan trực tiếp đến lợi ích đến chủ đơn, chủ đơn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại nhãn hiệu. Qúy khách hàng có thể ủy quyền cho công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại đơn nhãn hiệu.

Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Khiếu nại nhãn hiệu là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại

Cục tiến hành xử lý đơn khiếu nại nhãn hiệu như thế nào?

Sau khi Cục Sở hữu Trí tuệ tiếp nhận được đơn khiếu nại nhãn hiệu của chủ đơn, Cục sẽ tiến hành xử lý như sau:

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

Chủ sở hữu sáng chế có thể phản đối đơn đăng ký sáng chế không?

Phản đối đơn đăng ký sáng chế là việc một bên thứ ba có ý kiến với cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế. Nhằm ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký sáng chế không đúng quy định của pháp luật, việc phản đối sáng chế là việc vô cùng cần thiết và quan trọng. Chủ sở hữu sáng chế có thể tiến hành thủ tục phản đối đơn sáng chế.

Thong ke