Có 897 kết quả tìm kiếm cho "tra cứu nhãn hiệu quốc tế - WIPO"

Nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào không thể tiến hành bảo hộ độc quyền tại Lào?

Lào là một quốc gia quan tâm nhiều đến quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt là trong lĩnh vực thương hiệu. Theo luật sở hữu trí tuệ tại Lào quy định những thương hiệu có những nhận biết sau đây sẽ không được đăng ký tại Lào. Người nộp đơn khi thực hiện nộp đơn tại Lào cần nắm rõ những nhận biết đó để có thể thực hiện đăng ký thương hiệu được suôn sẻ và đạt hiệu quả

Nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào không được bảo hộ tại Thái Lan?

Thái Lan không ngừng phát triển về mọi mặt, điều này giúp Thái Lan thu hút được nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan ngày càng nhiều. Để tránh mất thời gian và công sức, Người nộp đơn cần nắm rõ được nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào thì không được bảo hộ tại Thái Lan.

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu như thế nào?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu chưa nắm rõ được những dấu hiệu gây trùng và nhầm lẫn sẽ không được bảo hộ độc quyền theo quy định của luật sở hữu trí tuệ ban hành. Dưới đây là những dấu hiệu sẽ được coi là trùng và nhầm lẫn với nhãn hiệu.

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần những tài liệu gì để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Nhãn hiệu không được bảo hộ tại Áo có dấu hiệu như thế nào?

Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần nắm rõ những dấu hiệu không được bảo hộ tại Áo, để tránh tình trạng việc nộp đơn bị từ chối khi vi phạm những dấu hiệu không được bảo hộ theo quy định luật sở hữu trí tuệ tại Áo.

Nhãn hiệu mang dấu hiệu như thế nào được đăng ký bảo hộ tại Nhật Bản?

Khi thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, việc ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam phải làm là đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ là những nhãn hiệu mang dấu hiệu sau:

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu 3 chiều

Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu 3 chiều là hình dáng bề ngoài của sản phẩm được thể hiện dưới dạng không gian ba chiều.

Nhãn hiệu mang dấu hiệu nào không được đăng ký tại Philippins?

Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Philippins ngày càng nhiều. Để nhãn hiệu của doanh nghiệp được bảo hộ độc quyền, doanh nghiệp cần lưu ý những nhãn hiệu mang dấu hiệu sẽ không được đăng ký tại Philippins gồm những nhãn hiệu sau:

Nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào thì không được bảo hộ tại Anh?

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải nắm rõ một số nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ, khi chủ sở hữu nhãn hiệu có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu taị Anh. Nhãn hiệu không được bảo hộ gồm những dấu hiệu sau:

Tại Thụy Sỹ, nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào không được bảo hộ?

Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Thụy Sý, người nộp đơn nhãn hiệu cần nắm rõ được dấu hiệu không được bảo hộ của nhãn hiệu, để thực hiện việc nộp đơn đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí và thời gian. Theo Luật sở hữu trí tuệ tại Thụy Sỹ quyết định rất chặt chẽ về các dấu hiệu không được bảo hộ tại Thụy Sỹ

Thong ke