Có 757 kết quả tìm kiếm cho "tra cứu nhãn hiệu độc quyền"

Xác lập quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại

Theo cục sở hữu trí tuệ thì việc xác lập giữa nhãn hiệu và tên thương mại là một số vấn đề khác nhau. Nhãn hiệu khi được cấp bằng thì phải trải qua một giai đoạn thẩm định lâu dài, mặt khác tên thương mại thì dựa trên việc sử dụng hợp pháp.

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar cần những thông tin gì?

Trong những năm gần đây, Chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện việc nộp đơn xác lập sở hữu trí tuệ nhãn hiệu ở Myanmar thông qua đại điện Cục sở hữu Trí tuệ. Để đại diện có thể thực hiện nộp đơn thay chủ sở hữu nhãn hiệu, đại diện phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Trong quá trình soạn thảo giấy ủy quyền, người soạn thảo cần nắm rõ những nội dung cần có trong giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu tại Inđônêsia gồm những thông tin gì?

Inđônêsia là một thị trường đầy tiềm năng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư vào Inđônêsia đã chú trọng đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Inđônêsia thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ Inđônêsia.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là gì? Ai là người có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu?

Hiện nay, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đang được mọi người quan tâm ngày càng nhiều. Các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký với nhãn hiệu có hình ảnh tương tự và có thể gây nhầm lẫn, vô tình người sử dụng đó vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy để bảo vệ quyền lợi và quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, khi phát hiện thấy có nhãn hiệu tương tự có thể gây nhầm lẫn, chủ sở hữu nên chủ động tiến hành phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đó.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng sáng chế được không?

Chuyển quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và là quyết định sáng suốt và đứng đắn của chủ sở hữu sáng chế.

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc cần những thông tin gì?

Trong những năm gần đây, Chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc thông qua đại điện Cục sở hữu Trí tuệ. Để đại diện có thể tiến hành nộp đơn thay chủ sở hữu nhãn hiệu, đại diện phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Trong quá trình soạn thảo giấy ủy quyền, người soạn thảo cần nắm rõ những nội dung cần có trong giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ gồm những thông tin gì?

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Ấn Độ ngày càng nhiều và các doanh nghiệp chú ý đến việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu khi tiến sâu vào thị trường. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện để có thể tiết kiệm chi phí, thời gian và có thể giúp doanh nghiệp bảo hộ được nhãn hiệu đó một cách hiệu quả.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ cần những nội dung gì?

Mỹ là một thị trường đầy tiềm năng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ đã chú trọng đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Mỹ thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ Mỹ.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia gồm những nội dung nào?

Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia có thể tiến hành nộp trực tiếp tại cục sở hữu trí tuệ hoặc nộp thông qua đại diện tại Campuchia. Khi doanh nghiệp tiến hành nộp đơn thông qua đại diện, một trong những giấy tờ bắt buộc phải có là giấy ủy quyền cho đại diện của Malaysia.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh có những nội dung chủ yếu nào?

Các doanh nghiệp nhận thấy được thị trường tiềm năng của Vương Quốc Anh nên việc đầu tư vào Vương Quốc Anh đang được ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Để có thể chiếm lĩnh được thị trường Vương Quốc Anh thì việc đầu tiên cần làm của các doanh nghiệp là đăng ký nhãn hiệu tại Vương Quốc Anh. Hiện nay, các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu vào Vương Quốc Anh đều đăng ký thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ.

Thong ke