Có 33 kết quả tìm kiếm cho "gia hạn hiệu lực văn bằng"

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn việc duy trì hiệu lực sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn và thực hiện việc yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ một năm 1 lần.

Người nộp đơn cần nắm rõ thông tin gì về yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ?

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, vì một lý do nào đó mà chủ văn bằng bảo hộ muốn cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng. Chủ văn bằng có thể nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Cục sở hữu Trí tuệ cấp lại văn bằng hoặc phó bản văn bằng bảo hộ.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn dịch vụ cấp lại văn bằng bảo hộ không?

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Văn bằng bảo hộ gồm Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ như thế nào về hủy bỏ văn bằng bảo hộ?

Trong quá trình Quý khách hàng tiến hành thủ tục yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ, khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hai Hân (HAIHAN-IP), khi tiến hành yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ khách hàng sẽ không nắm rõ được những thông tin cần thiết cho việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì

Khi yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ hủy bỏ văn bằng bảo hộ, người nộp nộp đơn cần cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc hủy bỏ văn bằng bảo hộ. Trong đơn yêu cầu hủy bỏ gồm những tài liệu sau:

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy văn bằng bảo hộ không? Văn bằng bảo hộ bị hủy trong trường hợp nào?

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy văn bằng bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ. Việc yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ có thể do chủ văn bằng bảo hộ hoặc bên thứ 3 thực hiện. Chủ văn bằng có thể yêu cầu hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực trong văn bằng bảo hộ.

Cục sẽ tiến hành xử lý như thế nào khi tiếp nhận được đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ?

Theo luật Sở hữu Trí tuệ, khi tiếp nhận được đơn yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận được đơn.

Sau khi tiếp nhận đơn cục sẽ tiến hành sử lý như sau:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ về sửa đôỉ văn bằng bảo hộ như thế nào?

Sau khi cấp văn bằng bảo hộ Qúy khách hàng phát hiện ra sai sót hoặc muốn sửa đổi, Qúy khách hàng có thể yêu cầu Cục tiến hành sửa đổi văn bằng bảo hộ hoặc theo yêu cầu sửa đổi của Cục Sở hữu Trí tuệ. Khách hàng sửa đổi văn bằng bảo hộ không thông qua công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ để khách hàng nắm rõ hơn việc sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Cục Sở hữu trí tuệ xử lý như thế nào khi tiếp nhận đơn yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ?

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn chấm dứt văn bằng bảo hộ, Cục Sở Hữu Trí Tuệ tiến hành kiểm tra xem xét đơn.

Chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ, cục tiến hành xử lý như sau:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ chấm dứt văn bằng bảo hộ như thế naò?

Sau khi chủ sở hữu nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ có thể văn bằng bảo hộ đó vẫn có thể bị chấm dứt vì lý do chủ quan hoặc lý do khách quan. Qúy khách hàng không đăng ký nhãn hiệu thông qua công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), khách hàng không nắm rõ được những thông tin cần thiết trong việc chấm dứt Văn bằng bảo hộ. HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu tiến hành chấm dứt văn bằng bảo hộ.

Thong ke