Có 129 kết quả tìm kiếm cho "TRUNG QUỐC"

Những thông tin cần thiết khi khai trong đơn quốc tế là gì?

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với các tổ chức, cá nhân là rất quan trọng trong quá trình đăng ký nếu xảy ra sai sót sẽ gây tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc của tổ chức, cá nhân. Để tránh tình trạng xảy ra sai xót, người nộp đơn cần nắm rõ những thông tin cần khai trong đơn quốc tế. Dưới đây là những thông tin cần khai trong đơn quốc tế gồm những thông tin sau:

Người nộp đơn phải đảm bảo yêu cầu gì khi nộp đơn đăng ký quốc tế?

Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc để tránh xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến thời hạn đăng ký nhãn hiệu cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

Trong hồ sơ đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư và thỏa ước Madrid cần đảm bảo những thông tin sau:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ đăng ký quốc tế nhãn hiệu không?

Mở rộng thị trường ra nước ngoài đang được các tổ chức, cá nhân đặc biệt quan tâm. Để các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đứng vững được trên thị trường quốc tế thì việc đầu tiên phải đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Nắm rõ được nhu cầu thiết yếu của tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký nhãn hiệu, công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành dịch vụ tư vấn và hỗ trợ Qúy khách hàng trong quá trình đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại các nước trên thế giới.

Người nộp đơn có thay đổi các vấn đề nào liên quan đến đăng ký quốc tế nhãn hiệu?

Người nộp đơn có thể tiến hành thủ tục yêu cầu sửa đổi một số thông tin trong đơn, tuy nhiên, người nộp đơn cần phải nắm rõ xem những thông tin nào thì người nộp đơn có thể thực hiện việc thay đổi, để tránh làm tốn kém thời gian và chi phí trong việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định Madrid không?

Việt Nam gia nhập Nghị định thư Madrid vào năm 2006 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên thế giới. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều chú trọng việc đăng ký nhãn hiệu sang các nước khác, điều này thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế một cách nhanh chóng. Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chiếm lĩnh thị trường quốc tế sẽ tạo cho các tổ chức, cá nhân thu được nhiều nguồn lợi từ nhãn hiệu đó.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid không?

Hiện nay, Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam trong việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cũng như cho người nước ngoài trong việc đăng ký nhãn hiệu vào Việt Nam. Việt Nam đã gia nhập Thỏa ước Madrid liên quan đến đăng ký quốc tế nhãn hiệu.Thỏa ước nằm trong hệ thống Madrid, hệ thống quốc tế này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên thế giới.

Các nước thành viên của Nghị định gồm những quốc gia nào?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia trong việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, hệ thống quốc tế Madrid đã ra đời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên trên thế giới.Trong hệ thống Madrid có nhiều các quốc gia là thành viên của Thỏa ước và Nghị định Madrid. Nghị định thư Madrid không thay thế thỏa ước Madrid mà cùng tồn tịa song song với thỏa ước Madrid. Nghị định thư ra đời ngày năm 1989 bắt đầu có hiệu lực từ 1/12/1995 muộn hơn so với thỏa ước Madrid. Ngày 11/7/2006 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Nghị định Madrid. Nghị định thư Madrid gồm có 81 thành viên tính đến 15/07/2009 bao gồm các thành viên sau:

Các nước thành viên của thỏa ước Madrid gồm những quốc gia nào?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia trong việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, hệ thống quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá nhiều tại các nước trên trên thế giới.Trong hệ thống Madrid có nhiều các quốc gia là thành viên của Thỏa ước và Nghị định Madrid và Việt Nam cũng là thành viên tham gia của hai văn kiện đó.Ngày 8/3/1949 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Thỏa ước Madrid. Thỏa ước Madrid gồm có 56 thành viên tính đến 15/07/2009 bao gồm các thành viên sau:

Điều kiện để nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid là gì?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu chủ sở hữu nhãn hiệu phải đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu, điều kiện mà luật sở hữu trí tuệ ban hành để nhãn hiệu đó được bảo hộ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Vậy nên khi đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid hoặc thỏa ước Madrid, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải đáp ứng các điều kiện của thỏa ước Madrid và thỏa ước Madrid đề ra như sau:

Phân biệt điểm khác biệt giữa đăng ký quốc tế theo thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid?

Việt Nam là quốc gia tham gia cả hai văn kiện này thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo thỏa ước Madrid hoặc nghị định thư Madrid, tuy nhiên, hai văn kiện có những điểm khác biệt được thể hiện rất rõ qua điều kiện đăng ký, ngôn ngữ, thời hạn xét đơn, phạm vi bảo hộ và thời gian bảo hộ.

Thong ke