Có 940 kết quả tìm kiếm cho "DANG KY NHAN HIEU TAI THAI LAN"

Nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào không được đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan?

Theo luật Sở hữu trí tuệ quy định rất rõ về những dấu hiệu không có khả năng phân biệt của nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ độc quyền tại Thái Lan. Người nộp đơn khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần nắm rõ được những dấu hiệu đó để việc nộp đơn được hiệu quả.

【Nên Xem】Đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Thái Lan đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn cạnh tranh lâu dài với các doanh nghiệp khác thì việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan phải là được ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan nhiều doanh nghiệp còn chưa hiểu rõ được những thủ tục liên quan đến việc đăng ký. Vì vậy khi tiến hành thực hiện việc nộp đơn, người nộp đơn cần hiểu và nắm rõ được những nội dung sau:

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

Thái Lan chính là quốc gia có quan hệ gắn bó hợp tác lâu dài với Việt Nam trong những năm vừa qua kể cả đầu tư phát triển kinh tế và du lịch. Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thái Lan có nhiều chính sách thu hút đầu tư hiệu quả nên nhiều nhà đầu tư của Việt Nam cũng như các quốc gia khác chọn Thái Lan là điểm đầu tư về kinh tế. Khi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Thái Lan thì việc đầu tiên phải làm là đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Thái Lan.

Người nộp đơn có đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan được không?

Thái Lan chính là quốc gia có quan hệ gắn bó hợp tác lâu dài với Việt Nam trong những năm vừa qua kể cả đầu tư phát triển kinh tế và du lịch. Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thái Lan có nhiều chính sách thu hút đầu tư hiệu quả nên nhiều nhà đầu tư của Việt Nam cũng như cácquốc gia khác chọn Thái Lan là điểm đầu tư về kinh tế. Khi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường Thái Lan thì việc đầu tiên phải làm là đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Thái Lan.

Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan?

Thái Lan là một trong những thị trường lớn thu hút đầu tư từ nước ngoài ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp với nhu cầu mở rộng thị trường luôn tìm kiếm thị trường tiềm năng mang lại nhiều lợi nhuận và Thái Lan là một trong những quốc gia được nhiều doanh nghiệp Việt Nam để mắt tới. Để có thể đứng vững trên thị trường Thái Lan, doanh nghiệp đã ưu tiên việc đăng ký nhãn hiệu bảo hộ độc quyền tại Thái Lan. Vậy tại sao các doanh nghiệp Việt Nam lại chú trọng việc bảo hộ thương hiệu như vậy?

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần những tài liệu gì?

Việt Nam và Thái Lan đều là thành viên của Nghị định thư Madrid, cho nên việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theo hai cách. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông qua một tổ chức đại diện của mình ở Thái Lan hoặc các doang nghiệp có thể nộp đơn thông qua Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, sau đó Cục sẽ chuyển đơn đăng ký nhãn hiệu tới văn phòng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) trong đó có ghi rõ quốc gia được chỉ định.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần những nội dung gì?

Thái Lan là một thị trường đầy tiềm năng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Lan đã chú trọng đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Thái Lan thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần những nội dung gì?

Thái Lan là một thị trường đầy tiềm năng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Lan đã chú trọng đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Thái Lan thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Đại diện sẽ thực hiện những công việc gì khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan?

Các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều muốn mở rộng nhãn hiệu sang thị trường Thái Lan. Khi tiến hành nộp đơn, doanh nghiệp ưu tiên việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan thông qua đại diện cục sở hữu trí tuệ. Vậy khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan, đại diện sở hữu trí tuệ sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện những công việc gì?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan không?

Thái Lan là nước nằm trong khu vực Đông Nam Á và là đối tác lâu dài của việt nam trong nhiều năm nay. Nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và mở rộng hợp tác đầu tư với các nước trên thế giới, Thái Lan đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn cạnh tranh lâu dài với các doanh nghiệp khác thì việc đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan phải là được ưu tiên hàng đầu.

Thong ke