Có 1360 kết quả tìm kiếm cho "ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN"

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia gồm những nội dung nào?

Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia có thể tiến hành nộp trực tiếp tại cục sở hữu trí tuệ hoặc nộp thông qua đại diện tại Campuchia. Khi doanh nghiệp tiến hành nộp đơn thông qua đại diện, một trong những giấy tờ bắt buộc phải có là giấy ủy quyền cho đại diện của Malaysia.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia gồm những nội dung nào?

Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia có thể tiến hành nộp trực tiếp tại cục sở hữu trí tuệ hoặc nộp thông qua đại diện tại Campuchia. Khi doanh nghiệp tiến hành nộp đơn thông qua đại diện, một trong những giấy tờ bắt buộc phải có là giấy ủy quyền cho đại diện của Campuchia.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia gồm những nội dung nào?

Doanh nghiệp nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia có thể tiến hành nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc nộp thông qua đại diện tại Campuchia. Khi doanh nghiệp tiến hành nộp đơn thông qua đại diện, một trong những giấy tờ bắt buộc phải có là giấy ủy quyền cho đại diện của Campuchia.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần những nội dung gì?

Thái Lan là một thị trường đầy tiềm năng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Lan đã chú trọng đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Thái Lan thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan cần những nội dung gì?

Thái Lan là một thị trường đầy tiềm năng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Lan đã chú trọng đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Thái Lan thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Sổ đăng ký quốc gia về quyền Sở hữu công nghiệp là gì?

Theo quy định của luật Sở hữu Trí tuệ ban hành:

Sổ đăng ký quốc gia là cơ sở dữ liệu chính thức công khai của nhà nước thể hiện đầy đủ thông tin pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập đối với nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí và chỉ dẫn địa lý theo luật Sở hữu Công nghiệp.

【Hỏi Đáp】Cá nhân có được quyền đăng ký nhãn hiệu hay không?

Để phát triển được các tiềm năng về giá trị hàng hóa cũng như các dịch vụ được mọi người biết đến rộng rãi hơn thì mỗi cá nhân hay doanh nghiệp lớn đều phải hợp pháp hóa các giấy tờ thủ tục  đăng ký nhãn hiệu, điều đó chính là bước đệm đặt chân hay nền tảng sang một thị trường rộng lớn khác trên thế giới.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh có những nội dung chủ yếu nào?

Các doanh nghiệp nhận thấy được thị trường tiềm năng của Vương Quốc Anh nên việc đầu tư vào Vương Quốc Anh đang được ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Để có thể chiếm lĩnh được thị trường Vương Quốc Anh thì việc đầu tiên cần làm của các doanh nghiệp là đăng ký nhãn hiệu tại Vương Quốc Anh. Hiện nay, các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu vào Vương Quốc Anh đều đăng ký thông qua đại diện của cục sở hữu trí tuệ.

Giấy ủy quyền trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản những nội dung chủ yếu nào?

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nhãn hiệu là một trong những lĩnh vực sở hữu trí trí tuệ được nhiều người quan tâm tại Nhật. Vì vậy, khi tiến hành việc đầu tư sang nhật, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp trước một nền kinh tế lớn như Nhật. Một trong giấy tờ không thể thiếu được khi doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ là giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được thể hiện bằng văn bản khi ủy quyền cho đại diện.

Giấy ủy quyền khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Lào cần thể hiện những nội dung nào?

Hiện nay, các các tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư vào Lào ngày càng nhiều và các các tổ chức, cá nhân chú ý đến việc đăng ký độc quyền thương hiệu khi tiến sâu vào thị trường. Ngày càng nhiều các các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu t hông qua đại diện để có thể tiết kiệm chi phí, thời gian và có thể giúp các tổ chức, cá nhân đăng ký được thương hiệu đó một cách hiệu quả.

Thong ke