Thương hiệu mang nhận biết như thế nào được xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Nhật Bản?

Khi thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, việc ưu tiên hàng đầu của tổ chức, cá nhân Việt Nam phải làm là bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thương hiệu hàng hóa được bảo hộ là những thương hiệu mang nhận biết sau:

    + Không trùng hoặc không tương tự với thương hiệu đã được bảo hộ của người khác có ngày nộp đơn sớm hơn cho hàng hóa, dịch vụ cùng loại.

    + Không trùng hoặc không tương tự với thương hiệu nổi tiếng của người khác

    + Không trùng hoặc không tương tự với quốc kỳ, huân - huy chương, huy hiệu nhà nước, giải thưởng hay con dấu của nhà nước Nhật Bản, của các quốc gia khác, của các tổ chức quốc tế.

    + Không chứa đựng chân dung, tên, bút danh, tên hiệu, tên bắt nổi tiếng của người khác (trừ khi người đó cho phép)

    + Không trùng hoặc tương tự với thương hiệu của người khác nếu chưa hết một năm kể từ ngày quyền thương hiệu này bị hủy bỏ cho hàng hóa, dịch vụ cùng loại. Trừ trường hợp thương hiệu không được sử dụng bởi người đó trong thời gian ít nhất 1 năm trước ngày hết hiệu lực.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.