Thương hiệu không có khả năng phân biệt khi tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia

Theo luật sở hữu trí tuệ tại Campuchia, thương hiệu dự định xác lập quyền sở hữu phải có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu thương hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. Vậy thương hiệu như thế nào thì không có khả năng phân biệt khi tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia?

Thương hiệu không có khả năng phân biệt gồm những nhận biết gây sau đây:

   + Chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, trừ trường hợp các nhận biết gây này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một thương hiệu;

   + Nhận biết gây, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

   + Nhận biết gây chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp nhận biết gây đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu;

  + Nhận biết gây mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

  + Nhận biết gây chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp nhận biết gây đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một thương hiệu hoặc được xác lập quyền sở hữu dưới dạng thương hiệu tập thể hoặc thương hiệu chứng nhận quy định theo Luật Sở hữu Trí tuệ tại Campuchia.

  + Nhận biết gây không phải là thương hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được xác lập quyền sở hữu cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn xác lập quyền sở hữu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn xác lập quyền sở hữu được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Campuchia là thành viên;

  + Nhận biết gây trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

  + Nhận biết gây trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác đã xác lập quyền sở hữu cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà xác lập quyền sở hữu thương hiệu đó đã chấm dứt thời hạn chưa quá năm năm, trừ trường hợp thời hạn bị chấm dứt vì lý do thương hiệu không được sử dụng theo quy định theo luật sở hữu trí tuệ tại Campuchia.

  + Nhận biết gây trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu được coi là nổi tiếng của người khác xác lập quyền sở hữu cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu nổi tiếng hoặc xác lập quyền sở hữu cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng nhận biết gây đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của thương hiệu nổi tiếng hoặc việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu nhằm lợi dụng uy tín của thương hiệu nổi tiếng;

  + Nhận biết gây trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng nhận biết gây đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

  + Nhận biết gây trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng nhận biết gây đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

  + Nhận biết gây trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu nhận biết gây được xác lập quyền sở hữu để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

  + Nhận biết gây trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn xác lập quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

Người nộp đơn khi tiến hành nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia cần nắm rõ được những nhận biết gây không được phân biệt của thương hiệu để tránh trường hợp bị từ chối đơn khi nộp tại Campuchia.

Các bài viết liên quan:

Nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu ở Thái Lan cần những tài liệu gì?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia không?

Người nộp đơn có thể xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia được không?

Tại sao nên xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Campuchia?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Australia

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Liên Minh Châu Âu

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke