Thực hiện thủ tục thành lập công ty 2016 thế nào?

     Xu hướng nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay thì nhu cầu thành lập doanh nghiệp là điều tất yếu, vậy làm sao để chuẩn bị được đầy đủ các hồ sơ cần thiết để thành lập doanh nghiệp, các thủ tục và trình tự thực hiện ra sao để không mất thời gian của người làm thủ tục.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:

1. Xác định thông tin dự định đăng ký

    Thủ tục thành lập công ty yêu cầu người thực hiện chuẩn bị trước các thông tin mong muốn được ghi nhận trên Giấy phép đăng ký kinh doanh (Đồng thời là giấy chứng nhận mã số thuế). Thông tin bao gồm: Tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật và chức danh của người này, tên các thành viên/cổ đông của công ty. Một số gợi ý trong việc thành lập công ty bao gồm:

1.1 Lựa chọn tên công ty

    Tên doanh nghiệp phải được viết được bào các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được và bao gồm 2 yêu tố sau đây:

    + Loại hình doanh nghiệp, bao gồm: Công ty tránh nhiệm hữu hạn, cụm từ "tránh nhiệm hữu hạn" có thể viết tắt là "TNHH"; Công ty cổ phần, cụm từ "cổ phần" có thể viết tắt là "CP"; Công ty hợp danh, cụm từ "hợp danh" có thể viết tắt là "HD"; doanh nghiệp tư nhân, cụm từ "tư nhân" có thể viết tắt là "TN";

    + Tên riêng của doanh nghiệp: Doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó.

1.2 Trụ sở công ty

     Trụ sở công ty không được đặt tại chung cư, nhà tập thể và các địa điểm không có chức năng cho sử dụng hoạt động kinh doanh.

1.3 Ngành nghề kinh doanh

    - Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hoá theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh.

Nội dung cụ thể của các phân ngành trong ngành kinh tế cấp bốn được thực hiện theo Quy định về nội dung hệ thông ngành kinh tế Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Việt mã hoá ngành, nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa trong công tác thông kê.

Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   - Đối với những ngành nghề, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

   - Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

   - Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xem xét bổ sung mã mới.

   - Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các Luật của Quốc hội, Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy định không đúng thẩm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   - Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng và việc sử dụng chứng chỉ hành nghề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2.1 Chuẩn bị hồ sơ: Bao gồm bản sao công chứng CMTND/ Hộ chiếu còn hiệu lực của tất cả các thành viên/ cổ đông công ty dự kiến thành lập.

Trường hợp đơn vị thành lập công ty là pháp nhân thì phải cung cấp bản sao công chứng giấy phép đăng ký doanh nghiệp của đơn vị.

Chuẩn bị các biểu mẫu kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

2.2 Danh mục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty;

- Danh sách người ủy quyền nếu có;

- Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập công ty;

Từ 15/01/2016 thủ tục thành lập công ty sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành ngày 01/12/2015. Thông tư 20 thay thế cho tất cả các thông tư, văn bản ban hành biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp trước kia.

2.3. Các bước thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.

Sau 03 ngày làm việc sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế doanh nghiệp.

3. Khắc dấu công ty và thông báo sử dụng con dấu

Công ty thực hiện việc khắc dấu và thông báo đăng ký sử dụng mẫu dấu doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.

Đợi đến ngày dấu công ty chính thức được sử dụng thế là các bạn đã hoàn thành xong thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật mới.

 

 

Các bài viết liên quan:

 

Giấy ủy quyền trong đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu ở Thái Lan cần những nội dung gì?

 

Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu ở Thái Lan

 

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ

 

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Inđônêsia

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu tại Malaysia

________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke