Thu hẹp phạm vi bảo hộ người nộp đơn cần nắm rõ những gì?

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thu hẹp phạm vi bảo hộ và sử đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Đối với yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ gồm một trong các nội dung sau đây:

  - Yêu cầu sử đổi một số chi tiết nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

  - Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu.

Người yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ phải nộp lệ phí công bố quyết định ghi nhận thu hẹp phạm vi bảo hộ.

Các bài viết liên quan:

Thông tin chung về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Lào

Khi thực hiện tách đơn người nộp đơn cần nắm rõ những thông tin gì?

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc cần những thông tin gì?

Trong trường hợp nào người nộp đơn yêu cầu Cục SHTT cấp phó văn bằng/cấp lại văn bằng bảo hộ?

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Lào có lợi ích gì?

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Đài Loan như thế nào?

__________________________________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke