Thông điệp

Lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ là một lĩnh vực đang phát triển ở Việt Nam. Cho đến nay, còn nhiều Công ty không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ độc quyền đối với các tài sản trí tuệ của mình như Nhãn hiệu, Sáng chế, Kiểu dáng Công nghiệp

Thong ke