Thông báo chuyển trụ sở Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ

05/07/2017 16:01

           Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-SHTT ngày 07 tháng 06 năm 2017 về việc chuyển trụ sở Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ thông báo đến các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có quan hệ giao dịch liên quan đến sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

-         Chính thức chấm dứt giao dịch từ ngày 30/06/2017, tại địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

-         Bắt đầu giao dịch tại địa chỉ Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/07/2017;

-         Mọi thông tin về số điện thoại và số Fax không thay đổi, cụ thể:

ĐT: 0236 3889955;                        Fax: 0236 3889977

Trân trọng kính báo./.

Thong ke