Thời gian xử lý đơn của Việt Nam và Cộng Hòa Síp khác nhau như thế nào?

Luật sở hữu trí tuệ ở mỗi quốc gia đều có những điểm khác nhau. Vì vậy khi doanh nghiệp muốn tìm hiều về thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và Cộng Hòa Síp. Việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của nhãn hiệu, tuy nhiên, với  một nhãn hiệu bình thường thì thời gian xử lý đơn sẽ được tiến hành như sau:

                      

                            Nước

Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Cộng Hòa Síp

 

Tra cứu nhãn hiêu

 

 

 

3 – 5 ngày

 

15 – 20 ngày

 

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

 

 

1 – 2 ngày

 

  1. 2 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiêu

 

 

12 - 14 tháng

 

36 – 45 tháng

 

Cấp văn bằng

 

 

2 tháng

 

2 tháng

 

Thời gian bảo hộ

 

 

10 năm

 

7 năm

 

Trên đây là bảng so sánh thời gian tiến hành xử lý đơn của hai nước Việt Nam và Cộng Hòa Síp, doanh nghiệp quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu cần phải nắm rõ để tiết kiệm được chi phí và thời gian trong quá trình theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

 

Thong ke