Theo đuổi đơn sáng chế

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) sẽ hỗ trợ khách hàng theo đuổi đơn sáng chế trong quá trình khách hàng đăng ký độc quyền sáng chế nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian.

1. Đơn đăng ký sáng chế có thể được nộp bằng cách nào?

- Đơn đăng ký sáng chế khách hàng phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho Cục sở hữu Trí tuệ trụ sở chính hoặc các văn phòng đại diện.

- Khách hàng là công dân Việt Nam có thể tự mình nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc có thể nộp đơn đăng ký sáng chế thông qua các công ty là đại diện chính thức của Cục Sở hữu Trí tuệ. Nếu khách hàng chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký sáng chế và không muốn tham vấn của Cục Sở hữu Trí tuệ thì quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp - ủy quyền một tổ chức dịch vụ Đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt khách hàng làm và nộp đơn. Ví dụ như là Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ.

2. Quý khách hàng phải làm gì khi đăng ký sáng chế không suôn sẻ?

- Sau khi Khách hàng nộp đơn đăng ký sáng chế, trường hợp được Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích khách hàng cần sửa chữa những thiếu sót của đơn hoặc nêu ý kiến phản bác lý do dẫn đến dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ không xác đáng của Cục Sở hữu Trí tuệ.

- Trường hợp Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo về việc có người khác phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Khách hàng có thể sửa đổi bản mô tả nhằm thu hẹp phạm vi của yêu cầu bảo hộ (nhưng không được làm thay đổi bản chất) của sáng chế hoặc nêu rõ ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.

- Để khắc phục thiếu sót của đơn, khách hàng có thể sửa đổi đơn, tuy nhiên, việc sửa đổi không được làm thay đổi bản chất sáng chế và không được mở rộng phạm vi của yêu cầu bảo hộ sáng chế.

- Nếu không đồng ý với quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ, khách hàng có thể khiếu nại trước tiên lên Cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp khách hàng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục Sở hữu Trí tuệ, khách hàng có thể khiếu nại với Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra tòa.

3. Đơn xem xét sáng chế được xem xét theo trình tự nào?

Trong quá trình đăng ký độc quyền sáng chế, quy trình và thời hạn đăng ký sáng chế được xử lý qua các bước sau:

Thẩm định hình thức: 

+ Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

+ Yêu cầu thẩm định nội dung:

Cục SHTT chỉ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định.

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

Nếu trong thời hạn quy định nêu trên, không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

+ Thẩm định nội dung:

Thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo cá điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu bảo hộ).

Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

4. HAIHAN-IP thực hiện những công việc gì khi được khách hàng ủy quyền theo đuổi đơn sáng chế?

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc theo đuổi đơn sáng chế.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của khách hàng).

   + Thông báo về việc nộp đơn với quý khách hàng ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến khách hàng.

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục Sở hữu Trí tuệ (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ).

   + Theo dõi tiến trình của đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc theo đuổi đơn đăng ký sáng chế của khách hàng.

____________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke