Thế nào là sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp?

Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp là cơ sở dữ liệu chính thức, công khai của Nhà nước, thể hiện đầy đủ thông tin về tình trạng pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp đã xác lập.

+ Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp có những thông tin sau:

  - Thông tin về văn bằng bảo hộ;

  - Thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ;

  - Mọi thông tin về việc sử đổi văn bằng bảo hộ, tình trạng hiệu lực văn bằng bảo hộ (duy trì hiệu lực, gia hạn hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực); chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; số, ngày cấp và người được cấp phó bản hoặc cấp lại văn bằng bảo hộ.

+ Sổ đăng ký quốc gia quy định trên đây bao gồm các mục tương ứng với từng hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp được đăng ký, cụ thể là:

  - Thông tin về giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (số, ngày cấp);

  - Thông tin về thay đổi liên quan đến hợp đồng được đăng ký (tên hợp đồng, ngày ký, nơi ký, tên và địa chỉ của bên giao và bên nhận, đối tượng chuyển giao, phạm vi chuyển giao);

  - Thông tin về thay đổi liên quan đến hợp đồng (sử đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực hợp đồng).

+ Sổ đăng ký quốc gia quy định trên đây bao gồm các mục tương ứng với từng tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

  - Thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (tên đầy đủ, tên giao dịch, địa chỉ, ghi nhận, xóa tên, sửa đổi các thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

  - Thông tin về danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức (họ tên, địa chỉ thường trú, số chứng nhận chỉ hành nghề của từng thành viên trong danh sách);

  - Thông tin về việc thay đổi danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp (cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề...).

Các sổ đăng ký quốc gia do Cục Sở hữu trí tuệ lập và lưu giữ dưới dạng giấy, điện tử hoặc các phương tiện khác. Bất kỳ người nào cũng có thể tra cứu số đăng ký điện tử hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản sao hoặc bản trích lục sổ đăng ký, với điều kiện phải nộp phí cấp bản sao.

Các bài viết liên quan:

Đại diện sẽ thực hiện những công việc gì khi được ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào?

Đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu được xử lý như thế nào tại Lào?

Giấy ủy quyền tiến hành xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Lào cần thể hiện những nội dung nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có bảo hộ thương hiệu tại Lào không?

Gia han hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam như thế nào?

___________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke