Thế nào là đơn hợp lệ và đơn không hợp lệ trong đăng ký sáng chế?

Khi nộp đơn đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu Trí tuệ tiến hành xem xét và đánh giá đơn có hợp lệ. Vậy đơn thế nào được coi là hợp lệ và đơn nào được coi là không hợp lệ?

Đơn được coi là hợp lệ nếu đáp ứng các quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt không theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

  + Trong tờ khai không có đủ thông tin về tác giả (đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và đơn đăng ký thiết kế bố trí), về người nộp đơn, về người đại diện, không có chữ ký và/hoặc con dấu của người nộp đơn hoặc của người đại diện; đơn đăng ký sáng chếthiếu danh mục hàng hoá, dịch vụ; đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý không liệt kê sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

  + Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký.

  + Đơn được nộp trái với quy định Luật Sở hữu trí tuệ.

  + Đơn có các thiếu sót làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và mặc dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu;

  + Có cơ sở để khẳng định ngay rằng, rõ ràng đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Đối với đơn có nhiều đối tượng, nếu đơn thuộc các trường hợp quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ và thiếu sót chỉ liên quan đến một hoặc một số đối tượng trong đơn thì đơn bị coi là không hợp lệ một phần (tương ứng với các đối tượng có thiếu sót), đối với các đối tượng còn lại, đơn vẫn được coi là hợp lệ.

Các bài viết liên quan:

Trường hợp nào bắt buộc phải chuyển giao quyền sở hữu sáng chế?

Người nộp đơn có thể thực hiện việc chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký sáng chế không?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

___________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký độc quyền sáng chế, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke