Thế nào là đơn hợp lệ và đơn không hợp lệ?

Đơn hợp lệ là đơn đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định của luật Sở Hữu Trí Tuệ ban hành.

Đơn không hợp lệ là đơn thuộc những trường hợp sau:

  + Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng việt

  + Trong tờ khai không có đầy đủ thông tin của chủ đơn và đại diện chủ đơn, thiếu xác nhận bằng chữ ký

  + Có cơ sở khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký.

  + Đơn có các thiếu sót về tờ khai, danh mục hàng hóa, các tài liệu liên quan khác

  + Nhãn hiệu không được bảo hộ theo quy định luật sở hữu trí tuệ.

Các bài viết liên quan:

>> Người nộp đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong điều kiện nào?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) áp dụng quyền ưu tiên trong điều kiện nào?

>> Quyền ưu tiên là gì?

>> Nhãn hiệu là gì?

>> Nhãn hiệu tập thể là gì?

>> Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

>> Nhãn hiệu liên kết là gì?

___________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.