Thẩm định nội dung đơn có mục đích và nội dung gì?

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

Thủ tục thẩm định nội dung đơn không áp dụng với đơn đăng ký thiết kế bố trí.

Nội dung của quá trình thẩm định nội dung đơn:

- Đánh giá điều kiện bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn

- Đánh giá theo các điều kiện bảo hộ được tiến hành lần lượt theo từng đối tượng (nếu đơn bao gồm nhiều đối tượng mà vẫn bảo đảm tính thống nhất).

- Hoàn tất việc đánh giá đối tượng đó với tất cả các điều kiện bảo hộ và có đủ căn cứ để kết luận đối tượng đó không đáp ứng hoặc đáp ưng điều kiện bảo hộ.

            - Kết luận điều kiện và xác nhận phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn quốc tế là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn. Thời hạn thẩm định đơn quốc gia là 06 tháng kể từ ngày công bố đơn được hợp lệ.

Các bài viết liên quan:

Thẩm định hình thức đơn có mục đích và nội dung gì?

Giấy ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại philippines gồm những thông tin gì?

Người nộp đơn có thể xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Philippines được không?

Giấy ủy quyền xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Singapore gồm những thông tin gì?

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận có điểm gì giống và khác nhau?

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu như thế nào?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke