Thẩm định hình thức đơn có mục đích và nội dung gì?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ phải tiến hành xem xét thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, đó được gọi là thẩm định hình thức đơn.

- Mục đích của thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó dưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

- Giai đoạn thẩm định hình thức nếu đơn còn có các thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo, người nộp đơn phải sửa chữa thiếu sót đó.

- Nội dung của qua trình thẩm định hình thức:

+ Kiểm tra số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn: tờ khai, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ, giấy ủi quyền, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, một số tài liệu khác (nếu có), hóa đơn phí, lệ phí.

+ Kiểm tra hình thức

+ Kiểm tra nội dung các tài liệu

+ Kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không thì xác định ngày ưu tiên (nếu có).

+ Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót.

Các bài viết liên quan:

Thẩm định nội dung đơn có mục đích và nội dung gì?

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận có điểm gì giống và khác nhau?

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu như thế nào?

Tại sao nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Brazil?

Tại sao doanh nghiệp chú trọng việc tra cứu nhãn hiệu tại Áo?

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu tại Đức?

Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Tây Ban Nha

__________________________________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke