Tại Trung Quốc, thương hiệu có nhận biết như thế nào không được bảo hộ?

   Khi thực hiện xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Trung Quốc, người nộp đơn thương hiệu cần nắm rõ được nhận biết không được bảo hộ của thương hiệu, để thực hiện việc nộp đơn đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí và thời gian. Theo Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc quyết định rất chặt chẽ về các nhận biết không được bảo hộ tại Trung Quốc.

Thương hiệu không được bảo hộ tại Trung Quốc gồm những nhận biết sau:

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung Quốc và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Trung Quốc, của nước ngoài;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này bảo hộ các dấu đó làm thương hiệu chứng nhận;

  + Nhận biết làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Thương hiệu có các yếu tố trên sẽ không được bảo hộ tại Trung Quốc, người nộp đơn khi thực hiện xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Trung Quốc cần lưu ý những nhận biết trên để giúp người nộp đơn tiết kiệm được thời gian và công sức.

Tại Trung Quốc, thương hiệu có nhận biết như thế nào không được bảo hộ?

   Khi thực hiện xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Trung Quốc, người nộp đơn thương hiệu cần nắm rõ được nhận biết không được bảo hộ của thương hiệu, để thực hiện việc nộp đơn đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí và thời gian. Theo Luật Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc quyết định rất chặt chẽ về các nhận biết không được bảo hộ tại Trung Quốc.

Thương hiệu không được bảo hộ tại Trung Quốc gồm những nhận biết sau:

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung Quốc và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Trung Quốc, của nước ngoài;

  + Nhận biết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này bảo hộ các dấu đó làm thương hiệu chứng nhận;

  + Nhận biết làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Thương hiệu có các yếu tố trên sẽ không được bảo hộ tại Trung Quốc, người nộp đơn khi thực hiện xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Trung Quốc cần lưu ý những nhận biết trên để giúp người nộp đơn tiết kiệm được thời gian và công sức.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Liên Minh Châu Âu

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thụy Sỹ

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Iran

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký thương hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke